Pagina laden...

Deelnamevoorwaarden CLIQUE "FESTIVAL RAFFLE" wedstrijd
 

1. ORGANISATOR
De organisator of promotor van de wedstrijd is SNIPES SE, Schanzenstraße 41, 51063 Keulen, Duitsland (hierna "organisator" of "SNIPES"). SNIPES is niet de organisator van het evenement. SNIPES draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het evenement.

 

2. DEELNAME AAN DE ONLINE WEDSTRIJD
TDe wedstrijd "FESTIVAL RAFFLE" vindt plaats van 15-06-2023, 00:00 uur tot 22-06-2023, 23:59 uur. Deelname is gratis en onafhankelijk van de aankoop van goederen en diensten.


2.1 DEELNEMERS
Alle natuurlijke personen die minstens 18 jaar oud zijn, die woonachtig zijn in een van de landen met een SNIPES-vestiging (Nederland) en die een SNIPES CLIQUE-account hebben (hierna te noemen "Deelnemers") kunnen deelnemen aan de Wedstrijd. Er is slechts één deelname per deelnemer mogelijk. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar eigen contactgegevens. Bij overtreding van de deelnamevoorwaarden behoudt SNIPES zich het recht voor om de betreffende personen uit te sluiten van deelname. In dergelijke gevallen heeft SNIPES ook het recht om vervolgens prijzen te weigeren. Werknemers van SNIPES SE en alle aan SNIPES SE gelieerde bedrijven conform §§ 15 e.v. AktG zijn uitgesloten van de wedstrijd. AktG zijn uitgesloten van de wedstrijd.

2.2 DEELNAME
Deelname aan de wedstrijd verloopt als volgt: de deelnemer moet zijn/haar e-mailadres invoeren op https://www.snipes.nl/contest-show/ en de deelname per e-mail bevestigen via de dubbele opt-in procedure. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer deel uitmaken van het SNIPES CLIQUE programma.

2.3 SLUITINGSDATUM
TDe sluitingsdatum voor inzendingen is 22-06-2023, 23:59 uur
 

3. BEPALING VAN WINNAARS EN PRIJZEN


3.1 PRIJZEN
De prijzen zijn 2 VIP-tickets voor het Rolling Loud Rotterdam Festival 2023 in Rotterdam. De prijs kan niet worden uitbetaald in contanten en kan niet worden geruild. De prijs kan niet worden overgedragen aan derden. De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een vergelijkbare prijs van gelijke of grotere waarde.


3.2 BEPALING EN BEKENDMAKING VAN WINNAARS
Twee deelnemers aan de prijsvraag kunnen elk 1x2 kaarten winnen voor het Rolling Loud Rotterdam Festival 2023 in Rotterdam. De winnaars worden willekeurig getrokken uit alle deelnemers. Uiterlijk 25.06.2023 wordt per e-mail contact opgenomen met de winnaars. De winnaar moet de gevraagde gegevens binnen 48 uur na de eerste contactpoging naar SNIPES sturen. Als dit niet gebeurt, vervalt de prijs. De op dit moment geldende gegevensbeschermingsbepalingen van SNIPES zijn van toepassing.


4 ANNULERING
SNIPES behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren om gegronde redenen. Annulering om gegronde redenen kan met name plaatsvinden als om technische of juridische redenen een goede uitvoering van de wedstrijd niet meer kan worden gegarandeerd. Aansprakelijkheid jegens deelnemers is in dit opzicht uitgesloten. Indien een dergelijke beëindiging het gevolg is van opzettelijk gedrag van een deelnemer, kan SNIPES van deze persoon vergoeding van de hierdoor geleden schade eisen.

5. AANSPRAKELIJKHEID
SNIPES spant zich voortdurend in om correcte en actuele informatie te verstrekken. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt geen garantie gegeven voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van de hier genoemde websites en/of deze deelnamevoorwaarden. Tegen deze achtergrond is de aansprakelijkheid van SNIPES - voor zover wettelijk toegestaan - uitgesloten. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade aan leven, lichaam of gezondheid.

6. ALGEMENE BEPALINGEN
Voor zover afzonderlijke bepalingen van deze deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden. Rechtsmiddelen zijn uitgesloten. Een contante uitbetaling, verandering of omruiling van de prijs is niet mogelijk. Winnende claims zijn niet overdraagbaar. Deze deelnamevoorwaarden en de gehele juridische relatie tussen de deelnemers en SNIPES zijn uitsluitend onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland.

INFORMATION IN COMPLIANCE WITH ARTICLE 13 GDPR

Person responsible for data collection:
Snipes SE
Schanzenstraße 41,
51063 Cologne, Germany,
Tel.: +49 (0) 221 - 977 79 0.
Contact details of the data protection officer: Martin Hölscher, address as above, e-mail: privacy@snipes.com The following personal data was collected from you:
First name, last name, user name, email address, postal address, shoe size, date of birth.
Purposes for which the personal data are to be processed: Contact for prize processing and shipping by SNIPES or third parties commissioned by SNIPES.
Legal basis of the processing:
Art. 6 para. 1 DSGVO
 

(a) the data subject's consent to the processing of personal data relating to him or her for one or more specified purposes
(f) processing is necessary for the purposes of the legitimate interests of the controller or of a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require the protection of personal data, in particular where the data subject is a child
Recipients or categories of recipients of the personal data:
Trusted employees of SNIPES SE or third parties commissioned by SNIPES SE to handle the winnings.
Duration of the retention of personal data
or alternatively criteria for determining this duration:
Two weeks after the prize has been sent to the winner, the personal data will be destroyed.
 

Right of data subjects to data processing:
You have the right to obtain information from the data controller about the personal data concerned (Art. 15 of the GDPR), as well as the right to rectification (Art. 16 of the GDPR) or erasure (Art. 17 of the GDPR) or to restriction of processing (Art. 18 of the GDPR) or to data portability (Art. 20 of the GDPR), as well as the right to object to processing (Art. 21 of the GDPR). Please direct your enquiries in this regard to the above-mentioned data protection officer.
 

If the data processing is based solely on Art. 6 (1) a) DSGVO, i.e. you have given your consent to the collection and processing of data, you are entitled to revoke your consent at any time, but without affecting the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent until revocation.
 

In addition, you have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority.

This is the State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information of North Rhine-Westphalia, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf,

Tel.: 0211-38424-0, Fax: 0211-38424-10, E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de.

There is no automated decision-making with regard to the evaluation of your personal data.