Pagina laden...

Privacybeleid

Privacyverklaring, versie maart 2023
 

Hartelijk dank voor jouw interesse in onze webshop. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Hieronder informeren wij jou uitgebreid over de wijze waarop er met jouw persoonsgegevens omgegaan. 


Jouw persoonsgegevens worden door Snipes alleen verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Ons beleid op het gebied van gegevensbescherming is daarmee in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, 'AVG', en de Duitse wet tot aanpassing en uitvoering van de wetgeving inzake gegevensbescherming van de EU („BDSG-neu“).

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon (artikel 4, lid 1 AVG). Dit zijn bijvoorbeeld jouw naam, telefoonnummer, adres en alle gegevens die je ons verstrekt bij het registreren en aanmaken van jouw klantaccount. Statistische gegevens of geanonimiseerde gegevens die we verzamelen, bijvoorbeeld bij een bezoek aan onze webshop en die niet direct aan jouw persoon kunnen worden gekoppeld, vallen daar niet onder.
 

Privacyverklaring als PDF-Download.

1. Algemene informatie
2. Verantwoordelijke en contactpersoon
3. Functionaris voor gegevensbescherming
4. Onderwerp van de gegevensbescherming
5. Geautomatiseerde gegevensverzameling
6. Contact
7. Reclame en marktonderzoek
      7.1 Newsletter
      7.2 Raffles
8. Cookies
9. Persoonlijke productaanbevelingen - Tracking Pixels
10. Google Tag Manager
11. Retargeting / Remarketing
      11.1 Google Analytics
      11.2 Google Ads Remarketing
      11.3 Microsoft Bing Ads
      11.4 Facebook Custom Audiences
      11.5 TikTok Ads / Pixel
      11.6 Criteo
      11.7 ContentSquare
      11.8 Zenloop
      11.9 Awin
      11.10 Emarsys
      11.11 ChannelPilot
      11.12 Conversion Linker
      11.13 Google Enhanced Conversions
12. Gebruik van Kameleoon
13. Toepassing en gebruik van Livereach
14. Digital Genius
15. Reviews
16. Gebruik van tracking-tools van trbo GmbH
17. Fit Finder
18. SpeedCurve
19. Onze aanwezigheid op social media
      19.1 Facebook Fanpage
      19.2 Instagram
      19.3 Youtube
      19.4 Spotify
      19.5 Community-functies
20. Betalingsmethoden
      20.1 Creditcards
      20.2 PayPal
      20.3 Klarna
      20.4 iDEAL
21. Bestelproces
22. Klantaccount
23. Snipes Clique
      23.1 Gegevensverwerking bij gebruik van Snipes Clique in de Snipes-app
            23.1.1 Informatie die bij het downloaden van de app wordt verzameld
            23.1.2 Rechten
            23.1.3 Informatie die automatisch wordt verzameld bij het gebruik van de app
            23.1.4 Registratie in de app
            23.1.5 Gebruik van Snipes Clique in de app
            23.1.6 Gebruik van Amazon Recognition
      23.2 Gegevensverwerking bij gebruik van Snipes Clique op de website
            23.2.1 Aanmelding bij Snipes Clique
            23.2.2 Gepersonaliseerde suggesties
            23.2.3 Reclame via e-mail, pushmeldingen en post
                  23.2.3.1 Pushmeldingen en e-mailberichten
            23.2.4 Reclame per post
            23.2.5 Verzending newsletter
            23.2.6 Doorgifte van jouw gegevens aan derden
24. Internetbeveiliging
      24.1 SSL-beveiliging
      24.2 HUMAN Security
25. Gegevensbeveiliging
26. Geautomatiseerde afzonderlijke besluiten of maatregelen voor profilering
27. Delen van gegevens
28. SpeedKit
29. Verstrekking van jouw gegevens
30. Doorgifte aan derde landen
31. Verandering van doel
32. Verwijdering van jouw gegevens
33. Jouw rechten als betrokken persoon
      33.1 Recht op informatie
      33.2 Recht op rectificatie van onjuiste gegevens
      33.3 Recht op wissing
      33.4 Recht op beperking van de verwerking
      33.5 Recht op doorgifte van persoonsgegevens
      33.6 Recht van bezwaar
      33.7 Recht van beroep
34. Gegevensverwerking bij de uitoefening van jouw rechten
35. Bijwerken en wijzigen
 

  1. Algemene informatie

  In het kader van deze privacyverklaring willen wij (Snipes SE hierna ook 'Snipes' genoemd) jou informeren over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens ('gegevens') in het kader van het gebruik van onze website en de bijbehorende functies, evenals onze aanwezigheid op sociale media.

  Snipes verwerkt jouw gegevens alleen als dit is volgens de privacywetgeving is toegestaan, bijvoorbeeld als je bij aanmelding voor een nieuwsbrief of deelname aan enquêtes of winacties toestemming hebt gegeven voor specifiek gebruik of als wij deze op grond van een andere rechtsgrondslag mogen gebruiken (bijvoorbeeld als jouw bestellingen worden verwerkt of als je ons andere contactaanvragen stuurt). Hieronder vind je in deze privacyverklaring meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

   

  2. Verantwoordelijke en contactpersoon

  SNIPES Nederland B.V.
  van Liemptstraat 10
  SNIPES Nederland B.V. is onderdeel van de SNIPES groep:

  SNIPES SE
  Schanzenstraße 41
  51063 Keulen
  Tel.: 0221-977790
  E-Mail: onlineservice@snipes.com
   

  3. Functionaris voor gegevensbescherming

  Snipes heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze is per e-mail bereikbaar via: privacy-nl@snipes.com  

   

  4. Onderwerp van de gegevensbescherming

  Het onderwerp van gegevensbescherming zijn persoonsgegevens. Volgens artikel 4, lid 1, van de algemene verordening gegevensbescherming (hierna 'AVG') is dit alle informatie informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon (artikel 4, lid 1 AVG). Dit zijn bijvoorbeeld jouw naam, telefoonnummer, adres en alle gegevens die je ons verstrekt bij het registreren en aanmaken van jouw klantaccount. Statistische gegevens of geanonimiseerde gegevens die we verzamelen, bijvoorbeeld bij een bezoek aan onze webshop en die niet direct aan jouw persoon kunnen worden gekoppeld, vallen daar niet onder.  

   

  5. Geautomatiseerde gegevensverzameling

  Door deze website te bezoeken, verzendt het gebruikte eindapparaat om technische redenen automatisch de volgende gegevens:

  • browsertype en browserversie;
  • gebruikt besturingssysteem;
  • Referrer URL
  • hostnaam van de gebruikte computer;
  • tijd van de serveraanvraag;
  • IP-adres
  • wanneer JavaScript is geactiveerd, verzendt de browser de resolutie en kleurdiepte van het browservenster.

  De gegevens worden voor de volgende doeleinden opgeslagen:

  • waarborging van de veiligheid van IT-systemen;
  • voorkomen van aanvallen op ons online aanbod en IT-systemen;
  • zorgen voor een goede werking van dit online aanbod. Het IP-adres wordt daarbij slechts 7 dagen bewaard. Verwerking vindt plaats op basis van onze bovenvermelde prevalerende gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG.  

   

  6. Contact

  Wanneer je via ons contactformulier of anderszins (telefoon, e-mail) aanvragen toestuurt, zullen wij jouw gegevens, inclusief jouw contactgegevens (in het bijzonder je naam, e-mailadres en, indien van toepassing, je telefoonnummer) verwerken voor behandeling van de aanvraag en voor eventuele vragen naar aanleiding van de aanvraag. De verwerking vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1, punt f) AVG. We hebben een gerechtvaardigd belang bij een doeltreffende verwerking van jouw aanvraag, en om bij aanvragen in verband met overeenkomsten de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Als je zelf een (potentiële) contractpartner bent, vindt verwerking bij aanvragen met betrekking tot overeenkomsten plaats met het oog op voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst (artikel 6, lid 1, punt b) AVG). De gegevens die door jou aan ons worden verstrekt, worden bij ons bewaard tot het doel van het bewaren/verwerken van de gegevens niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld als de behandeling van jouw aanvraag voltooid is). Dit laat dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, onverlet. Aanvragen met betrekking tot overeenkomsten of die mogelijk juridisch relevant zijn worden gedurende de algemene verjaringstermijn bewaard, dat wil zeggen drie jaar vanaf het einde van het jaar waarin we jouw aanvragen hebben ontvangen. Bewaring vindt plaats op grond van ons gerechtvaardigde belang, om onze activiteiten correct gedocumenteerd te hebben en onze gerechtvaardigde belangen te behartigen (artikel 6, lid 1, punt f) AVG). In het geval van aanvragen met betrekking tot overeenkomsten vindt bewaring plaats met het oog op de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst (artikel 6, lid 1, punt b) AVG) en ons betreffende gerechtvaardigde belang (artikel 6, lid 1, punt f) AVG).

   

  7. Reclame en marktonderzoek

  Wij bieden onder andere de volgende diensten aan:

  • toezending van een nieuwsbrief met actuele aanbiedingen/reclame;
  • White mail (post)
  • deelname aan winacties.

  Indien nodig gebruiken wij jouw gegevens in verband met deze diensten om een gebruikersprofiel aan te maken en te onderhouden om jou gepersonaliseerde reclame toe te zenden, waarvan wij aannemen dat deze voor jou van bijzonder belang is, mits aan de volgende voorwaarden (zie 7.1, 7.2) is voldaan. Voor het uitvoeren van de bovengenoemde diensten maken wij gebruik van dienstverleners/verwerkers (zie 26.3).

   

  7.1 Newsletter

  Voordat je je abonneert op onze Snipes-nieuwsbrief, ga je ermee akkoord dat we de door jou verstrekte gegevens gebruiken om jou per e-mail informatie over inhoud en producten uit ons aanbod toe te sturen. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure, dat wil zeggen dat wij jou alleen per e-mail een nieuwsbrief sturen als je eerder uitdrukkelijk hebt bevestigd dat wij de nieuwsbrief-service moeten activeren. Voor statistische doeleinden beoordelen we in geanonimiseerde vorm welke links in de nieuwsbrief worden aangeklikt. Daarbij is niet zichtbaar welke persoon op de knop heeft geklikt. Op basis van jouw toestemming beoordelen we ook op welke links je in de nieuwsbrief klikt om ons aanbod in gepersonaliseerde vorm te optimaliseren. Wij sturen je dan een e-mailbericht en vragen jou te bevestigen dat je onze nieuwsbrief wilt ontvangen door op een link in deze e-mail te klikken. Voor zover andere ondernemingen belast worden met de verwerking en verzending van de nieuwsbrief, zijn zij ook verplicht om jouw gegevens te beschermen in overeenstemming met de privacywetgeving en om deze alleen voor dit specifieke doel te gebruiken.

  Daarbij kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

  • gegevens die je ons bij aanmelding voor de SNIPES nieuwsbrief verstrekt (e-mailadres, eventueel aanhef, voornaam, achternaam, adres, postcode, schoenmaat, favoriete merken, interesses, geboortedatum);br /> • gegevens die we nodig hebben om jouw toestemming voor het ontvangen van de SNIPES nieuwsbrief en de verwerking van jouw gegevens aan te tonen (IP-adres en tijdstempel van de aanmelding voor de nieuwsbrief, evenals de klik op de link in de bevestigingsmail, verstrekte akkoordverklaringen);
  • gegevens die we ontvangen bij het lezen van de SNIPES nieuwsbrief (het openen van de nieuwsbrief, klikken op links in de nieuwsbrief, gegevens van het gebruikte eindapparaat, gegevens over de locatie op basis van het IP-adres, bereikbaarheid van het e-mailadres, het doen van een aankoop op snipes.nl of deelname aan een actie op de website na het klikken op een offerte);
  • gegevens die we ontvangen bij deelname aan een door ons georganiseerde winactie (gegevens van de winactie, antwoorden);
  • gegevens die we ontvangen bij de registratie van een gebruikersaccount op onze website snipes.nl (aanhef, voornaam, achternaam, e-mailadres, postcode, datum van registratie, datum van laatste aanmelding, gegevens over deelname aan het SNIPES Loyalty Program);
  • gegevens over je aankopen bij SNIPES online of in de winkel (producten/ diensten, te betalen bedrag, valuta, locatie, kassa of terminal-ID en tijd en nummer van de transactie, evenals winkel-ID, kortingsbedrag);
  • gegevens die we ontvangen bij het inwisselen van tegoedbonnen of coupons en het activeren van tegoeden (ingewisselde tegoedbonnen en coupons van SNIPES, datum en plaats van inwisseling);
  • gegevens die worden gegenereerd bij het gebruik van onze website snipes.nl (bezochte pagina's, gebruikte diensten, verlanglijstje, voorkeuren);
  • gegevens die we ontvangen bij het gebruik van enquêtes (enquêteresultaten);
  • gegevens die we genereren op basis van de beoordeling van bovenstaande gegevens (klantensegmenten, vermoedelijke productvoorkeuren).

  Wij verwerken de genoemde gegevens alleen voor zover deze daadwerkelijk bij ons zijn gegenereerd, bijvoorbeeld bij het gebruik van onze website-functies, bij het plaatsen van een bestelling op snipes.nl of bij deelname aan een van onze winacties. De verwerking van jouw gegevens vindt plaats op grond van jouw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). Als je geen nieuwsbrieven van ons meer wilt ontvangen, kun je jouw toestemming op elk moment intrekken. Het is voldoende om ons hier kort een bericht over te sturen, bijvoorbeeld per e-mail of per brief. Uiteraard vind je in elke nieuwsbrief ook een afmeldlink. We slaan ook informatie op om jouw toestemming te kunnen aantonen. Deze informatie omvat het tijdstip waarop je toestemming hebt verleend. Deze verwerking berust op artikel 6, lid 1, punt c) en artikel 7, lid 1 AVG. Als je jouw toestemming intrekt, verwijderen wij jouw gegevens onmiddellijk. Gegevens die we hebben opgeslagen om aan te tonen dat jij toestemming hebt verleend, worden na een maand verwijderd. Verdere opslag van gegevens om aan te tonen dat je toestemming hebt verleend, vindt plaats op grond van ons gerechtvaardigde belang, om onze activiteiten correct gedocumenteerd te hebben en voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (artikel 6, lid 1, punt f) AVG).

   

  7.2 Raffles

  Als je wilt deelnemen aan een van onze winacties, zullen wij je van tevoren de relevante informatie verstrekken in afzonderlijke privacyverklaringen. In deze afzonderlijke privacyverklaringen verwijzen wij ook naar deze privacyverklaring.

   

  8. Cookies

  Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina’s gebruik van zogeheten cookies. Deze zijn bedoeld om onze aanwezigheid op het internet gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken en om de navigatie op ons platform te versnellen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw apparaat worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie verwijderd, dat wil zeggen nadat je browser gesloten is (zogeheten sessiecookies). Andere cookies worden op jouw eindapparaat bewaard en zorgen ervoor dat je browser bij een volgend bezoek aan onze website door ons of onze partnerbedrijven herkend worden (permanente cookies). Voorbeeld: om ons winkelwagentje te kunnen gebruiken, moeten sessiecookies en permanente cookies zijn toegestaan. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte wordt gesteld van het installeren van cookies en afzonderlijk kunt beslissen of je ze wilt accepteren of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in zijn geheel wilt uitsluiten. Als je niet instemt met het plaatsen van cookies, wordt de functionaliteit van onze website beperkt.

  De volgende categorieën cookies worden gebruikt:

  • Cookies die technisch noodzakelijk zijn voor de werking van onze website:
  deze cookies zijn technisch noodzakelijk voor de werking en functionaliteit van de website. Ze helpen de website technisch toegankelijk en bruikbaar te maken en maken essentiële basisfuncties mogelijk, zoals navigatie op de website, de juiste weergave van de website in de internetbrowser of toestemmingsbeheer. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

  • Functionele / analyse-cookies
  Deze cookies worden gebruikt om online verkeer te meten en gedrag te analyseren. Dit stelt ons in staat om het gebruik van onze website beter te begrijpen en onze diensten te verbeteren.

  • Marketing-Cookies
  Deze cookies stellen ons in staat om jouw aandacht te vestigen op relevante Snipes-reclamecampagnes en om gepersonaliseerde Snipes-content op websites van derden weer te geven op basis van jouw interesses. Daarnaast kunnen we de frequentie van een advertentie door middel van zogeheten targeting beperken en de weergave van advertenties voor jou verminderen. De rechtsgrondslag voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is § 15, lid 1 van de Duitse wet inzake telemedia (Telemediengesetz, T'MG') of artikel 6, lid 1, eerste zin, punt f) AVG ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn hierbij met name om jou een technisch geoptimaliseerde, gebruiksvriendelijke en adequaat vormgegeven website te kunnen bieden en de veiligheid van onze systemen te garanderen. Daarnaast gebruiken wij cookies op basis van jouw toestemming conform artikel 6, lid 1, punt a) AVG. Als we cookies gebruiken op basis van jouw toestemming, kun je jouw toestemming op elk moment intrekken door je cookie-instellingen hier aan te passen. Je kunt je instellingen ook op elk gewenst moment wijzigen via de link 'Cookie-instellingen'. Je vindt de link in de voettekst van de website. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot het intrekken van jouw toestemming heeft plaatsgevonden, blijft daardoor onaangetast.

   

  9. Persoonlijke productaanbevelingen - Tracking Pixels

  Tracking pixels voeren soortgelijke functies uit als cookies, maar zijn niet merkbaar voor de gebruiker. Als je daar toestemming voor geeft, gebruiken we tracking pixels binnen de shop-functionaliteit om jouw gebruikersgedrag te meten, en in de nieuwsbrief, om de aanbiedingen in remarketing te reguleren. Deze gegevens zijn anoniem en niet gekoppeld aan persoonsgegevens op de computer van de gebruiker of aan een database. Jouw winkelgeschiedenis wordt gebruikt voor persoonlijke productaanbevelingen op snipes.nl. Dit geldt met name voor artikelen en productcategorieën die je al bekeken, gezocht of gekocht hebt. Alle informatie die hiervoor wordt verzameld, wordt anoniem opgeslagen en het is niet mogelijk om conclusies te trekken over jouw persoon. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a) AVG. Je kunt je toestemming intrekken overeenkomstig de bepalingen onder 8. Wij kunnen je in deze browser dan geen gepersonaliseerde aanbevelingen meer doen.

   

  10. Google Tag Manager

  Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Deze dienst maakt het mogelijk om tags op webpagina's te beheren via een interface. Google Tag Manager implementeert alleen tags. Dit betekent dat er geen cookies worden gebruikt en er geen persoonsgegevens worden verzameld. Google Tag Manager activeert andere tags, die op hun beurt kunnen gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als tags op domein- of cookieniveau uitgeschakeld zijn, blijft dit voor alle tracking-tags gelden, voor zover deze met Google Tag Manager geïmplementeerd worden.  

   

  11. Retargeting / Remarketing

   

  11.1 Google Analytics

  Als je ons daarvoor toestemming geeft, gebruiken we de dienst Google Analytics van Google Ireland Limited ('Google'). Wij houden ons aan de geldende gebruiksvoorwaarden voor Google Analytics en aan de voorwaarden van de Google-verwerkersovereenkomst. Voor het geval dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt in een onveilig derde land, zijn wij met Google LLC de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen overeenkomst artikel 46, lid 2, punt c) AVG overeengekomen, Info hier. Volgens punt 10.3 van de Google-verwerkersovereenkomst worden de verzonden gegevens opgeslagen op de volgende locaties (zogeheten 'data center locations'/datacenter-locaties): www.google.com/about/datacenters/locations/.
  Om die reden gebruiken we Google Analytics alleen als jij ook toestemming geeft voor de verzending naar de hierboven vermelde datacenter-locaties. In sommige gevallen bieden de derde landen waar de datacentra zich bevinden of van waaruit de verwerking plaatsvindt, geen adequaat beschermingsniveau volgens een besluit van de Europese Commissie (een lijst van zogeheten veilige derde landen is te vinden op: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de. De VS worden momenteel bijvoorbeeld niet als veilig derde land beschouwd. De overdracht naar onveilige derde landen brengt risico's met zich mee voor jouw persoonsgegevens, vooral omdat bij overdracht aan de VS niet kan worden uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten toegang tot jouw gegevens hebben. Deze risico’s kunnen echter niet alleen door de totstandkoming van standaardcontractbepalingen tussen Snipes en de verwerker of verwerkingsverantwoordelijke in het derde land worden uitgesloten. Desalniettemin voorzien de bepalingen van de Google-verwerkersovereenkomst (zie privacy.google.com/businesses/processorterms/ "Appendix 2") in een groot aantal technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

  Houd rekening met bovenstaande omstandigheden als je toestemming geeft.

  Algemene informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Google kun je hier vinden: policies.google.com/privacy?hl=nl.

  Als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik, maken we gebruik de webanalysedienst Google Analytics. Google Analytics verzamelt gepseudonimiseerde gegevens van jou over het gebruik van onze website, waaronder jouw afgekorte IP-adres, en maakt gebruik van cookies. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw verkorte IP-adres) wordt doorgegeven aan een server van Google op de hierboven vermelde datacenter-locaties en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om jouw gebruik van de website te analyseren, reports over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere analyses en evaluaties met betrekking tot het gebruik van onze website en het internetgebruik te genereren. Google kan deze gegevens ook koppelen aan andere gegevens van jou, zoals jouw zoekgeschiedenis, jouw persoonlijke account, de gebruiksgegevens van andere apparaten en andere gegevens die Google van jou heeft opgeslagen. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven, als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht (bijvoorbeeld door overheidsinstanties) of voor zover derden deze informatie in opdracht van Google verwerken. De door Google Analytics opgeslagen gegevens worden gedurende een periode van 14 maanden bewaard. Na afloop van deze periode worden bij Google Analytics alleen geaggregeerde statistieken bewaard. Het gebruik van Google Analytics vindt plaats op grond van jouw toestemming (artikel 6 lid 1, punt a) AVG). Je kunt je toestemming intrekken overeenkomstig de bepalingen onder 8.

  Hier vind je meer informatie over het datagebruik door Google: support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

   

  Als je ons daar toestemming voor geeft, gebruiken we de functies van Google Ads Remarketing van Google. Daarmee kunnen wij in de zoekresultaten van Google en op websites van derden reclame maken voor onze website. Daarvoor plaatst Google een cookie in de browser van jouw eindapparaat, waarmee met behulp van een gepseudonimiseerde cookie-ID en op basis van de door jou bezochte pagina's automatisch gepersonaliseerde reclame mogelijk maakt. Daarnaast koppelt Google jouw browsegeschiedenis aan jouw Google-account en gebruikt het informatie uit jouw Google-account om advertenties die je op internet bekijkt, te personaliseren. Als je tijdens het bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google jouw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor cross-device remarketing. Ten behoeve daarvan worden jouw persoonsgegevens van Google tijdelijk aan gegevens van Google Analytics gekoppeld, zodat doelgroepen kunnen worden aangemaakt. Bij het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen (met name aan servers van Google LLC. in de VS) zoals beschreven onder punt 11.1.

  Houd rekening met bovenstaande omstandigheden als je toestemming geeft.

  Meer informatie over de verwerking door Google Ads Remarketing en over de wijze waarop Google omgaat met gegevens van websites vind je hier: policies.google.com/technologies/partner-sites.
  De door Google opgeslagen gegevens worden gedurende een periode van 14 maanden bewaard. Na afloop van deze periode worden bij Google Analytics alleen verzamelde statistieken bewaard. Het gebruik van Google Analytics vindt plaats op grond van jouw toestemming (artikel 6 lid 1, punt a) AVG). Je kunt je toestemming intrekken overeenkomstig de bepalingen onder 8.

   

  11.3 Microsoft Bing Ads

  Als je ons daar toestemming voor geeft, maken we op onze pagina's gebruik van Conversion Tracking van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Microsoft Bing Ads slaat een cookie op jouw eindapparaat op als je via een Microsoft Bing-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Microsoft Bing en wij kunnen zodoende herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en een eerder bepaalde doelpagina heeft bereikt (conversiepagina). We krijgen daarbij alleen informatie over het totale aantal gebruikers dat op een Bing-advertentie geklikt hebben en vervolgens naar de conversiepagina zijn doorgestuurd.

  Voor het geval dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt in een onveilig derde land, zijn wij met Microsoft de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen overeenkomstig artikel 46, lid 2, punt c) AVG overeengekomen. Daarnaast maken we alleen gebruik van Microsoft Bing als je ook toestemming geeft voor de overdracht van gegevens naar de datacenterlocaties die worden vermeld op https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement In sommige gevallen bieden de derde landen waar de datacentra zich bevinden of van waaruit de verwerking plaatsvindt, geen adequaat beschermingsniveau volgens een besluit van de Europese Commissie (een lijst van zogeheten veilige derde landen is te vinden op: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de.

  De VS worden momenteel bijvoorbeeld niet als veilig derde land beschouwd. De overdracht naar onveilige derde landen brengt risico's met zich mee voor jouw persoonsgegevens, vooral omdat bij overdracht aan de VS niet kan worden uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten toegang tot jouw gegevens hebben. Deze risico’s kunnen echter niet alleen door de totstandkoming van standaardcontractbepalingen tussen Snipes en de verwerker of verwerkingsverantwoordelijke in het derde land worden uitgesloten. Desalniettemin voorzien de bepalingen van de Microsoft-verwerkersovereenkomst (zie www.microsoft.com/licensing/docs) in een groot aantal technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

  Houd rekening met bovenstaande omstandigheden als je toestemming geeft.

  Het gebruik van Microsoft Bing Ads vindt plaats op grond van jouw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). Je kunt je toestemming intrekken overeenkomstig de bepalingen onder 8.

  Meer informatie over privacy en de cookies die door Microsoft en Bing Ads worden gebruikt vind je op de website van Microsoft, vind je onder: privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

   

  11.4 Facebook Custom Audiences

  Als je ons daar toestemming voor geeft, maakt deze website gebruik van de functies van 'Facebook Custom Audiences'. Daarbij kan Facebook met behulp van een Facebook-pixel (of vergelijkbare functies, voor de overdracht van event-data of contactgegevens door middel van interfaces in apps) de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor het weergeven van advertenties (zogeheten 'Facebook-ads') opzetten. Op die manier worden de door ons weergegeven Facebook-ads alleen voor jou op Facebook en binnen de diensten van de partners die samenwerken met Facebook (het zogeheten 'Audience Network, zie voor meer informatie hierover www.facebook.com/audiencenetwork/ getoond, als je interesse in ons online aanbod hebt getoond of als je bepaalde kenmerken (bijvoorbeeld interesse in bepaalde onderwerpen of producten die op de bezochte websites zichtbaar zijn) vertoont, die we aan Facebook doorgeven (daardoor wordt jouw profiel in bepaalde groepen ingedeeld, de 'Custom Audiences' worden genoemd). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-ads overeenkomen met jouw interesse in gerichte reclame en voorkomen dat de ads een storend effect hebben. De Facebook-pixel helpt ons ook de effectiviteit van Facebook-ads voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te zien doordat wij zien of je naar onze website bent doorgestuurd nadat je op een Facebook-advertentie hebt geklikt (de zogeheten 'conversiemeting'). In verband daarmee verwerkt Facebook Ireland Ltd. de volgende soorten gegevens:

  - gebruiksgegevens (zoals bezochte websites, belangstelling voor inhoud, duur van het bezoek);
  - meta-/communicatiegegevens (zoals apparaatinformatie, IP-adressen);
  - event-data ('Event-data' zijn gegevens die onder andere via Facebook-pixels door ons worden verzonden en betrekking hebben op personen of hun handelingen.

  De gegevens omvatten bijvoorbeeld informatie over bezoeken aan websites, interacties met inhoud, functies, installatie van apps, aankoop van producten, enz.; de event-data worden verwerkt met het oog op het vormen van doelgroepen voor content en reclame-informatie (Custom Audiences); In het kader van de zogenaamde uitgebreide datamatching wordt ook informatie verzameld en opgeslagen voor matching[1]doeleinden, waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen en telefoonnummers). Event-data worden door Facebook na maximaal twee jaar verwijderd, de doelgroepen die op basis daarvan zijn gevormd door het verwijderen van ons Facebook-account.) Daarbij worden de volgende doeleinden nagestreefd: marketing, profielen met gebruikersgerelateerde informatie (het creëren van gebruikersprofielen), remarketing (gerichte benadering van bezoekers of klanten van de eigen website op andere websites), conversiemeting (het meten van de effectiviteit van marketingmaatregelen), het creëren van doelgroepen (het bepalen van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of andere output van content).

  Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk voor het verzamelen of ontvangen (maar niet de verdere verwerking) van 'event data', die Facebook verzamelt door middel van de Facebook-pixel, en vergelijkbare functies (zoals interfaces) die worden uitgevoerd op ons online aanbod, of ontvangt in het kader van een doorgifte voor de volgende doeleinden:

  - de weergave van content/reclame-informatie die beantwoordt aan de vermoedelijke interesses van de gebruikers;
  - levering van commerciële en transactiegerelateerde berichten (bijvoorbeeld benadering van gebruikers via Facebook Messenger);
  - verbeteren van de weergave van advertenties en personaliseren van functies en content (zoals beter herkennen welke content of reclame-informatie vermoedelijk overeenkomt met de interesses van de gebruikers).

  Daarvoor hebben we met Facebook Ireland een overeenkomst gesloten over een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de verwerking van gegevens, die hier te vinden is: de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Als Facebook ons meetresultaten, analyses en rapporten verstrekt (die geaggregeerd, dat wil zeggen geen informatie over individuele gebruikers bevatten en voor ons anoniem zijn), dan vindt deze verwerking niet plaats in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar op basis van een verwerkersovereenkomst ('voorwaarden voor gegevensverwerking', de 'voorwaarden voor gegevensbeveiliging' en met betrekking tot verwerking in de VS op basis van standaardcontractbepalingen ('Facebook-EU addendum inzake de overdracht van gegevens'). Volgens de voorwaarden Facebook-EU addendum inzake de overdracht van gegevens kan de verwerking van jouw persoonsgegevens ook plaatsvinden in derde landen, zoals de VS. Om deze reden gebruiken we Facebook Custom Audiences alleen als je ook instemt met eventule doorgifte. In sommige gevallen bieden de derde landen waar de datacentra zich bevinden of van waaruit de verwerking plaatsvindt, geen adequaat beschermingsniveau volgens een besluit van de Europese Commissie (een lijst van zogeheten veilige derde landen is te vinden op: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de. De VS worden momenteel bijvoorbeeld niet als veilig derde land beschouwd. De overdracht naar onveilige derde landen brengt risico's met zich mee voor jouw persoonsgegevens, vooral omdat bij overdracht aan de VS niet kan worden uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten toegang tot jouw gegevens hebben. Deze risico’s kunnen echter niet alleen door de totstandkoming van standaardcontractbepalingen tussen Snipes en de verwerker of verwerkingsverantwoordelijke in het derde land worden uitgesloten. Desalniettemin maakt Facebook in dit verband gebruik van IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres) als veiligheidsmaatregel en de hier vermelde aanvullende maatregelen: www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms.

  Houd rekening met bovenstaande omstandigheden als je toestemming geeft.

  Het gebruik van Facebook Custom Audiences vindt plaats op grond van jouw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). Je kunt je toestemming intrekken overeenkomstig de bepalingen onder 8.

  Hier vind je aanvullende informatie over de voorwaarden voor gegevensverwerking in het kader van Facebook Custom Audiences: www.facebook.com/legal/terms/customaudience.

   

  11.5 TikTok Ads / Pixel

  Als je ons daar toestemming voor geeft, gebruiken wij op deze website de zogeheten 'TikTok-pixel' van de aanbieder TikTok (voor gebruikers binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland van TikTok Technology Limited 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland ('TikTok Ireland')). De TikTok-pixel is een code die we op onze website hebben geïmplementeerd. Met behulp van deze code wordt, als je daar toestemming voor geeft, een verbinding met de TikTok-servers tot stand gebracht wanneer je onze website bezoekt om jouw gedrag op onze website te volgen. Als je bijvoorbeeld een product op onze website koopt, wordt de TikTok-pixel geactiveerd en slaat deze jouw acties op onze website op in één of meer cookies. Daarbij kunnen ook persoonsgegevens zoals jouw IP-adres en e-mailadres, evenals andere informatie zoals apparaat-ID, apparaattype en besturingssysteem worden overgedragen naar TikTok. TikTok gebruikt e-mail of andere login- of apparaatinformatie om gebruikers van onze website te identificeren en hun acties aan een TikTok-gebruikersaccount te koppelen.

  TikTok gebruikt deze gegevens om advertenties gericht en gepersonaliseerd weer te geven aan zijn gebruikers en om op interesses gebaseerde gebruikersprofielen te creëren. De verzamelde gegevens zijn anoniem en niet zichtbaar voor ons en zijn voor ons alleen bruikbaar voor het meten van de effectiviteit van weergegeven advertenties.

  Voor zover persoonsgegevens in een onveilig derde land worden verwerkt, vindt dit plaats overeenkomstig de bepalingen in 11.1.

  Houd rekening met bovenstaande omstandigheden als je toestemming geeft.

  Het gebruik van TikTok Ads / Pixel vindt plaats op grond van jouw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). Je kunt je toestemming intrekken overeenkomstig de bepalingen onder 8.

  De TikTok privacyverklaring is hier te vinden: www.tiktok.com/legal/new-privacy-policy?lang=nl-NL.

   

  11.6 Criteo

  Als je ons daar toestemming voor geeft, gebruikt onze website cookies/reclame-ID's voor reclamedoeleinden van Criteo, Rue Blanche 32, 75009 Parijs, Frankrijk. Daardoor kunnen we onze advertenties op partnerwebsites, in apps en e-mails tonen aan bezoekers die geïnteresseerd zijn in onze producten. Retargeting-technologieën gebruiken cookies of advertentie-ID's en tonen advertenties op basis van jouw eerdere surfgedrag. We kunnen informatie zoals technische identificatoren uit jouw registratiegegevens op onze website of ons CRM-systeem uitwisselen met betrouwbare advertentiepartners. Daarmee kunnen jouw apparaten en/of omgevingen gekoppeld worden en jou een naadloze gebruikservaring bieden op de door jou gebruikte apparaten en omgevingen. Het gebruik van Criteo vindt plaats op grond van jouw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG). Je kunt je toestemming intrekken overeenkomstig de bepalingen onder 8. Raadpleeg voor meer informatie over gegevensbescherming en details over de koppelingsmogelijkheden van Criteo de privacyverklaring op www.criteo.com/privacy.

   

  11.7 ContentSquare

  Als je ons daar toestemming voor geeft, worden op deze website door technologieën van ContentSquare S.A.S. interactiegegevens van de websitebezoeker in gepseudonimiseerde vorm verzameld voor marketingdoeleinden en om de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren met behulp van cookies.

  De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van ContentSquare en daar opgeslagen. Het door jouw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van ContentSquare. ContentSquare verkort jouw IP-adres, zodat jouw gegevens anoniem worden verwerkt. De volgende cookies worden door ContentSquare gebruikt:

  _cs_id om terugkerende gebruikers van webpagina's te identificeren (wordt tot 13 maanden opgeslagen);
  _cs_s, een sessiecookie die aan het begin van jouw bezoek aan de website wordt aangemaakt en 30 minuten nadat de laatste pagina is opgeroepen wordt verwijderd. Het gebruik van ContentSquare vindt plaats op grond van jouw toestemming (artikel 6, lid 1, punt a) AVG).

  Je kunt je toestemming intrekken overeenkomstig de bepalingen onder 8.

   

  11.8 Zenloop

  Op verschillende plekken in onze webshop vragen we optioneel om feedback over jouw winkelervaring. Daarvoor maken wij gebruik van de diensten van zenloop GmbH, Brunnenstraße 196, D-10119 Berlijn, Duitsland om jouw feedback te verzamelen en te beoordelen. Daarbij worden het openbare IP-adres, het e-mailadres, de apparaat- en browsergegevens, statistische gegevens over jouw aankoop en de website geregistreerd van waaruit je het feedbackplatform gebruikt, en worden andere mogelijke gegevens verwerkt die je in jouw bericht achterlaat. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, punt f) AVG. Wij bieden deze service aan om de winkelervaring op onze website nog aantrekkelijker te maken. Dat is ons gerechtvaardigde belang. Als je op grond van je feedback na je bestelling contact wilt opnemen met SNIPES, dan kun je dit doen door een bericht achter te laten in het opmerkingenveld en dit te bevestigen. In dat geval kunnen wij zo nodig via e-mail contact met je opnemen om jouw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Ga voor meer informatie over gegevensbescherming bij zenloop naar www.zenloop.com/legal/privacy/

   

  11.9 Awin

  Snipes verwerkt jouw persoonsgegevens om affiliate marketingcampagnes uit te voeren. Op deze manier kunnen we bijhouden welke externe aanbieders van websites, apps en andere technologieën potentiële klanten naar onze website en apps hebben doorverwezen, en kunnen we hen in ruil voor deze aanbevelingen een commissie betalen. We doen dit in ons gerechtvaardigd belang om online reclamecampagnes uit te voeren die wordt betaald op basis van verdienste. We werken samen met Awin, dat ons ondersteunt bij de implementatie van deze affiliate marketingcampagnes. Je kunt het privacybeleid van Awin vinden op www.awin.com/gb/privacy dat informatie bevat over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van gegevens door Awin.

  In bepaalde gevallen kan Awin een beperkt profiel aanmaken dat gerelateerd is aan jou, maar geen conclusies over jouw identiteit, online gedrag of andere persoonlijke kenmerken mogelijk maakt. Dit profiel wordt alleen gebruikt om te begrijpen of een verwijzing is gestart op één apparaat en voltooid op een ander apparaat.

  In bepaalde gevallen ontvangen en verwerken Awin en de verwijzers van potentiële klanten jouw persoonsgegevens voor het uitvoeren van affiliate marketingcampagnes met ons. We ontvangen van Awin en de verwijzers van potentiële klanten persoonsgegevens die als volgt kunnen worden gecategoriseerd: cookiegegevens, gegevens van de website, app of andere technologie die een potentiële klant heeft aanbevolen, en technische informatie van jouw apparaat of een individueel toegewezen ID 3 05248683 voor jouw transactie die Awin aan de genoemde gegevens in zijn systeem kan koppelen.

   

  11.10 Emarsys

  Als je ons daar toestemming voor geeft, gebruiken we de technologieën van Emarsys eMarketing Systems AG, Märzstraße 1, 1150 Wenen, Oostenrijk om de content van onze website en nieuwsbrieven te personaliseren door met behulp van de Emarsys Marketing Cloud gebruikersprofielen aan te maken. Daarvoor worden alle gegevens die met de Emarsys Web Extend-database worden verzameld opgeslagen, zowel door JavaScript-commando's als door cookies. Voor bezoekers die zich voor de nieuwsbrief hebben aangemeld, gebruikt onze website JavaScript-commando's om browse- en aankoopgegevens te verzamelen. Deze gegevens worden gebruikt om jouw klantprofiel uit te breiden en jou een persoonlijke ervaring te bieden bij al onze contactpunten. Daarnaast slaan we de volgende persoonsgegevens van jou op in onze Emarsys CRM-suite en gebruiken we deze gegevens voor targeting en profiling in de app, website, Salesforce Commerce Cloud en nieuwsbrief van SNIPES en eventueel via een push permission voor de app:

  • E-mailadres
  • aanhef
  • voor- en achternaam
  • geboortedatum
  • IP-adres
  • bestelgegevens
  • Loyalty-ID
  • schoenmaat
  • favoriete merken
  • interesses

  In verband met het gebruik van de Emarsys Marketing Cloud kan het voorkomen dat jouw gegevens door Google en Facebook worden vergeleken. Dit kan er ook toe leiden dat jouw gegevens buiten Europa worden verwerkt. Rekening houdend met de reeds genoemde risico's (zie de punten over Google en Facebook in deze privacyverklaring), gebruiken wij Emarsys alleen als je ook instemt met de mogelijke overdracht naar onveilige derde landen. In sommige gevallen bieden de derde landen waar de datacentra zich bevinden of van waaruit de verwerking plaatsvindt, geen adequaat beschermingsniveau volgens een besluit van de Europese Commissie (een lijst van zogeheten veilige derde landen is te vinden op: ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de. De VS worden momenteel bijvoorbeeld niet als veilig derde land beschouwd. De overdracht naar onveilige derde landen brengt risico's met zich mee voor jouw persoonsgegevens, vooral omdat bij overdracht aan de VS niet kan worden uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten toegang tot jouw gegevens hebben. Deze risico’s kunnen echter niet alleen door de totstandkoming van standaardcontractbepalingen tussen ons en de verwerker of verwerkingsverantwoordelijke in het derde land worden uitgesloten. Desalniettemin nemen Google en Facebook veiligheidsmaatregelen om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen (zie de punten over Google en Facebook in deze privacyverklaring).
  Houd rekening met bovenstaande omstandigheden als je toestemming geeft.

  Wij verwerken jouw gegevens hierbij alleen automatisch om bepaalde persoonlijke aspecten te beoordelen (profiling). Wij analyseren jouw gegevens bijvoorbeeld met wiskundige en statistische methoden om advertenties af te stemmen op jouw individuele interesses.

  Na afmelding voor de nieuwsbrief, zullen wij geen nieuwsbrieven meer sturen en jouw gegevens verwijderen. Als je ook een klantenaccount op onze website hebt, zullen we jouw gegevens opslaan zolang dit klantenaccount bestaat. Dit geldt echter alleen voor zover we niet op grond van bepaalde wettelijke redenen het recht hebben deze gegevens voor bepaalde doeleinden op te slaan, zoals verweer tegen rechtsvorderingen. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a) AVG.

  Je kunt je toestemming intrekken overeenkomstig de bepalingen onder 8.

   

  11.11 Channelpilot

  Als je ons daar toestemming voor geeft, maken wij gebruik van ChannelPilot, een online marketingtool van Channel Pilot Solutions GmbH, Lilienstraße 5-9, Semperhaus C, D-20095 Hamburg, Duitsland. ChannelPilot gebruikt cookies om de performance van verbonden online marketingkanalen zoals Google te analyseren. Daarnaast wordt jouw IP-adres verwerkt in het kader van de detectie van klikfraude (botdetectie), meestal gedurende maximaal 24 uur.

  De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a) AVG.

  Je kunt je toestemming intrekken overeenkomstig de bepalingen onder 8.

  Ga voor meer informatie over het privacybeleid van ChannelPilot naar www.channelpilot.com/en/privacy-policy/.

   

  11.12 Conversion Linker

  Als je ons daar toestemming voor geeft, gebruiken we de volgende technologie van Google: Google Ads Conversion Tracking als onderdeel van Google Tag Manager en Conversion Linker. We gebruiken Conversion Linker om de betrouwbaarheid van de meting van klikdata te verbeteren, zodat conversies effectief kunnen worden geregistreerd. Wanneer je op onze advertenties klikt, bevat de URL van de conversiepagina op onze website informatie over de klik. Als je een actie uitvoert die we als een conversie hebben getagd (bijvoorbeeld door activering van een Google Ads-Conversion-Tracking-tag), wordt de conversie op basis van deze informatie gekoppeld aan de klik waarmee je op onze website tercht bent gekomen. Met de tag Conversion Linker wordt de informatie over de advertentieklik in de URL's van de conversiepagina automatisch geregistreerd en in eigen cookies op onze website opgeslagen.

  Voor zover persoonsgegevens in een onveilig derde land worden verwerkt, vindt dit plaats overeenkomstig de bepalingen in 11.1.

  Houd rekening met bovenstaande omstandigheden als je toestemming geeft.

  Door Google worden de volgende cookies gebruikt:

  _gcl_au, bevat een willekeurig gegenereerde user-ID (opslag tot 90 dagen);
  _gcl_aw, een cookie die geplaatst wordt wanneer een gebruiker op de website terechtkomt door op een Google-advertentie te klikken. Deze bevat informatie de advertentie waarop geklikt is, zodat behaalde successen zoals bestellingen of contactaanvragen aan de advertentie gekoppeld kunnen worden (opslag tot 90 dagen). De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt a) AVG.

  Je kunt je toestemming intrekken overeenkomstig de bepalingen onder 8.

   

  11.13 Google Enhanced Conversions

  Als je ons jouw toestemming geeft, gebruiken wij de functie Google Enhanced Conversions. Hierdoor kunnen wij jouw advertentie-efficiëntie verhogen dankzij een hogere datakwaliteit.

  Verbeterde conversies is een uitbreiding van Google Ads Remarketing. Met behulp van de Google Tag Manager verzamelen wij vooraf gecodeerde gegevens uit invoervelden op onze website en verzenden deze gehashte waarde naar een Google-interface. Google combineert de op deze manier verzamelde gegevens met eventuele bestaande gebruiksgegevens van je Google-account, waarop je was ingelogd toen je interactie had met een advertentie. De informatie uit jouw Google-account is op geen enkel moment voor ons zichtbaar. We ontvangen alleen geaggregeerde conversierapporten van Google, die nauwkeuriger worden gemaakt door gebruik te maken van Enhanced Conversions.

  Het verzamelen van gegevens vindt alleen plaats als je daar uitdrukkelijk mee akkoord gaat en formuliervelden voor klantgegevens op onze website indient. Er vindt dan een automatische toewijzing aan je Google-account plaats zodra je bij je interactie met advertenties op je Google-account bent ingelogd. Als je dit wilt voorkomen, kun je zich afmelden bij je Google-account of geen toestemming geven voor deze dienst op onze website.

  Voor zover ons bekend gebruikt Google de gegevens vertrouwelijk en zorgt ervoor dat de gegevens worden beschermd. De richtlijnen die van toepassing zijn op het gebruik van Enhanced Conversions voor klantgegevens vindt je hier. Google beschrijft hier het gebruik van uw gegevens. Als onderdeel van het gebruik van Google Enhanced Conversions kunnen persoonlijke gegevens worden overgedragen naar derde landen (in het bijzonder naar de servers van Google LLC. in de VS), zoals ook beschreven onder 11.1.

  De wettelijke basis voor de verwerking van je persoonlijke gegevens is jouw toestemming, art. 6 lid. 1 blz. 1 verlicht. a AVG, en voor zover gegevens die via de tags op het eindapparaat zijn opgeslagen, worden verzameld en verwerkt, geldt ook artikel 25 para. 1 TTDSG.

  Je kunt je toestemming intrekken volgens de informatie onder 8.

  Ga voor meer informatie over Google Enhanced Conversies naar:support.google.com/google-ads/answer/9888656?hl=nl .

   

  12. Gebruik van Kameleoon

  Als je ons daar toestemming voor geeft, maakt deze website gebruik van de test- en webanalysedienst Kameleoon. Doel is om jouw websitegebruik te beoordelen en rapporten over websiteactiviteiten op te stellen, zodat we ons aanbod regelmatig kunnen verbeteren. Het programma maakt een analyse van het gebruikersgedrag mogelijk op basis van gebruikerssegmentatie. Op basis van de analyse van de logfile-gegevens kunnen we bepalen hoe de individuele gebruikerssegmenten de website bezoeken, welke landingspagina's worden bezocht en hoe een toename van klikfrequentie kan worden bereikt.

  Zoals hierboven beschreven, worden cookies/lokale opslag van de browser gebruikt voor de analyses, die aan een gepseudonimiseerde ID worden gekoppeld. Jouw IP-adres wordt daartoe volledig geanonimiseerd en niet opgeslagen. De door de cookie/lokale opslag gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website wordt verzonden naar een server van Kameleoon in Duitsland en daar in geaggregeerde en gepseudonimiseerde vorm opgeslagen. Het IP-adres dat met Kameleoon door jouw browser wordt doorgegeven wordt niet met andere gegevens van Kameleon samengevoegd.

  De rechtsgrond voor het opslaan van de cookie is de verleende toestemming (artikel 6, lid 1, eerste zin, punt a) AVG).

  Je kunt je toestemming intrekken overeenkomstig de bepalingen onder 8.  

   

  13. Toepassing en gebruik van Livereach

  Gebruikers van sociale media ('gebruikers'), met name Instagram, nemen regelmatig contact met ons op via hun eigen foto- en video-bijdragen ('content'). Dit gebeurt bijvoorbeeld door foto's of opmerkingen te koppelen aan ons Instagram-profiel @snipes, of door een van onze campagne-hashtags te gebruiken, bijvoorbeeld #snipesknows.

  Gekoppelde content omvat producten die door ons worden gedistribueerd. Om deze relevante content te zoeken en voor ons bruikbaar te maken, maken we gebruik van de software-oplossing van de externe aanbieder 'Livereach' van Gorilla GmbH, Geisbergweg 8, D-48143 Münster, Duitsland. Als Livereach voor ons relevante openbaar beschikbare content heeft gevonden, nemen we contact op met de gebruiker die de content heeft gepubliceerd. De gebruiker heeft dan de mogelijkheid om ons de gebruiksrechten te verlenen door in te stemmen met de voorwaarden voor deelname.

  Content waarvan wij de gebruiksrechten hebben gekregen, kan dan volgens de gebruiksvoorwaarden op internet (bijvoorbeeld in onze eigen webshop) en van Print door ons worden gedeeld. Samen met de content kunnen ook persoonsgegevens die aan de oorspronkelijke content gekoppeld zijn, zoals de gebruikersnaam/alias, worden gedeeld.

  Het gebruik van Livereach is in ons belang om ons merk en onze producten te promoten. De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens vloeit voort uit artikel 6, lid 1, punt b), of f) AVG, als je geen contract met ons afsluit/wilt sluiten.

  Zie voor de privacyverklaring van Livereach hier.

   

  14. Digital Genius

  Customer Service Automation wordt uitgevoerd met de ondersteuning van de derde partij DigitalGenius, 110 Clifton Street, Londen EC2A 4HT, Verenigd Koninkrijk. Met DigitalGenius worden berichten van Salesforce opgehaald, naar het DigitalGenius platform voor verwerking doorgestuurd en vervolgens automatisch via Salesforce naar de klant teruggestuurd. Als onderdeel van dit proces verwerkt DigitalGenius persoonsgegevens om de aanvraag te verwerken. Alle gegevens worden slechts 30 dagen op het platform opgeslagen. Deze dienst wordt gebruikt om sneller en nauwkeuriger te reageren op aanvragen van klanten. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt b) of f) AVG, als je geen contract met ons afsluit/wilt sluiten. Ons prevalerende gerechtvaardigd belang is het bieden van geschikte communicatiekanalen.

   

  15. Reviews

  Je hebt de mogelijkheid om de producten en diensten die wij aanbieden op onze website te beoordelen. Na het plaatsen van een bestelling ontvang je een e-mail waarin je wordt gevraagd het gekochte product of de dienst waarvan je gebruik hebt gemaakt te beoordelen. Als je geen beoordelings-e-mails wilt ontvangen, kun je daar op elk moment bezwaar maken tegen maken. Zie voor meer informatie het punt over het recht om bezwaar te maken in deze privacyverklaring. Elke beoordelings-e-mail bevat ook een link om je af te melden voor zulke e-mails.

  De e-mail bevat een link naar een beoordelingsformulier waar je het gekochte product of de dienst waarvan je gebruik hebt gemaakt kunt beoordelen.

  Beoordelingen kunnen ook rechtstreeks worden ingediend via een formulier op de website.

  Als onderdeel van de beoordelingen worden jouw e-mailadres, de content die is ingevuld in het beoordelingsformulier en een zogeheten vingerafdruk van het apparaat (IP-adres, apparaat-ID en geolocatie) verwerkt. De gegevens worden verwerkt om de beoordeling te verzamelen en te publiceren en om de authenticiteit van de beoordeling te verifiëren. Daarnaast worden cookies opgeslagen die vereist zijn om het beoordelingssysteem beschikbaar te kunnen stellen. Het beoordelingssysteem wordt door Bazaarvoice, Inc. in de VS aangeboden. Bazaarvoice treedt voor ons op als verwerker op basis van een verwerkersovereenkomst overeenkomstig artikel 28 AVG.

  Dat kan betekenen dat persoonsgegevens worden doorgestuurd naar een derde land dat geen adequaat beschermingsniveau biedt. In dit geval garanderen wij dat voor de overdracht passende waarborgen worden geboden in overeenstemming met artikel 46 AVG. Op verzoek stellen doen wij jou op elk moment graag een bewijs van de passende waarborgen (EU-standaardcontractbepalingen) toekomen.

  De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6, lid 1, punt f) AVG om gebruikers te ondersteunen bij de keuze van producten en diensten door authentieke beoordeling van andere gebruikers te bieden. Als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de verwerking van bepaalde gegevens, is de rechtsgrond voor deze gegevensverwerking jouw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1, punt a) AVG. Je hebt de mogelijkheid om jouw beoordeling op elk gewenst moment te laten verwijderen. Neem daarvoor contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

   

  16. Gebruik van tracking-tools van trbo GmbH

  Op onze website worden technologieën toegepast van trbo GmbH, Leopoldstr. 41, D-80802 München, Duitsland, http://www.trbo.com/ ('trbo') om ons online aanbod te optimaliseren, de effectiviteit van onze online advertenties en de weergave van gepersonaliseerde aanbiedingen te meten.

  Voor zover je ons daarvoor toestemming geeft overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, sub a) AVG, gebruiken we daarbij tracking-tools (in het bijzonder zogeheten 'cookies' en 'web beacons'). De gegevens die in deze context worden verzameld en gebruikt, worden altijd alleen onder een pseudoniem (bijvoorbeeld een willekeurig identificatienummer) opgeslagen en worden niet samen met andere persoonsgegevens van jou opgeslagen (zoals naam, adres, enz.).

  De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. De gegevens op gebruikers- en event-niveau worden uiterlijk 14 maanden nadat ze verzameld zijn gewist.

  Je kunt jouw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van trbo voor bovengenoemde doeleinden te allen tijde intrekken of jouw voorkeuren wijzigen. Ga daarvoor naar de cookie-instellingen via deze link.

  We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met trbo waarin we de provider verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. Ga voor meer informatie over gegevensbescherming bij trbo naar:www.trbo.com/privacy-policy/.

   

  17. Fit Finder

  Als je ons daar toestemming geeft, gebruiken wij Fit Finder, een dienst van Fit Analytics GmbH, Voigtstr. 3, D-10247 Berlijn, Duitsland. Dat biedt een applicatie in de webshop waarme je maatadvies voor individuele kledingstukken kunt krijgen. Het gebruik van Fit Finder in de webshop is zonder registratie mogelijk. Om advies te krijgen voor een specifiek kledingstuk, kun je de volgende informatie verstrekken:

  • geslacht
  • maat
  • gewicht
  • leeftijd
  • referentiekledingstuk of merk (optioneel)
  • bh-maat (vrouwen)
  • lichaamsvorm
  • voorkeuren voor pasvorm

  Bovendien worden jouw aankopen na het invoeren van jouw gegevens in de webshop gebruikt om een zo nauwkeurig mogelijk maatadvies op te stellen. Fit Analytics slaat de informatie op onder een willekeurig gegenereerde sessie-ID. De Fit Analytics Session-cookie bevat de sessie-ID en verwijst naar jouw gegevens die in de database zijn opgeslagen. De cookie verbetert de bruikbaarheid van de Fit Analytics-diensten doordat deze terugkerende gebruikers herkent en daardoor het gebruik ervan gemakkelijker maakt. Je hoeft de gegevens dus niet opnieuw in te voeren als je de applicatie opnieuw gebruikt.

  Het gebruik van Fit Finder vindt plaats op grond van jouw toestemming (artikel 6 lid 1, punt a) AVG). Je kunt je toestemming intrekken overeenkomstig de bepalingen onder 8.

   

  18. SpeedCurve

      

  We gebruiken de SpeedCurve-tool van SpeedCurve Ltd, 36 Valley Road, Titirangi, Auckland 0604, Nieuw-Zeeland, om de prestaties van je website-ervaring te controleren en te meten door de laadtijden van webpagina's en de responsiviteit van pagina-elementen, zoals afbeeldingen, scripts en tekst te na te gaan, om een volledig beeld te krijgen van hoe onze site presteert. In verband met deze meting kunnen wij persoonsgegevens verwerken die je achterlaat bij een bezoek aan onze webshop, zoals B. Geolocatie (stad, land, continent), browsertype en apparaattype. Lees hier meer over de soorten gegevens die SpeedCurve verzamelt RUM data.

   

  19. Onze aanwezigheid op social media

  Voor zover onze websites symbolen bevatten van de volgende aanbieders van sociale media, gebruiken we deze voor passieve links naar de pagina's van de respectievelijke aanbieders.

  19.1 Facebook Fanpage

  Je kunt ons vinden op Facebook op www.facebook.com/Snipes.nl/.

  Voor gebruikers buiten de VS en Canada wordt Facebook beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ('Facebook Ireland'). Voor gebruikers in de VS en Canada is Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS, de beheerder van Facebook.

  Zelfs als je niet bij Facebook geregistreerd bent en onze Facebook-fanpagina bezoekt, kan Facebook gepseudonimiseerde gebruiksgegevens van jou verzamelen. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Facebook op https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/ en https://nl-nl.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. In het privacybeleid vind je ook informatie over de instellingsmogelijkheden van jouw Facebook-account.

  Facebook Ireland kan jouw gegevens delen binnen de Facebook-groep van en met derden. Dit kan de doorgifte van persoonsgegevens aan de VS en andere derde landen zijn, waarvoor geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie is vastgesteld. In dat geval zal Facebook Ireland de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen overeenkomstig artikel 46, lid 2, punt c) AVG toepassen. Meer informatie vind je ook in het privacybeleid van Facebook. Bovendien zijn we samen met Facebook verantwoordelijk voor de verwerking van zogeheten Insights-gegevens bij het bezoeken van onze Facebook-fanpagina. Facebook Ireland gebruikt deze Insights-gegevens om het gedrag op onze Facebook-fanpagina te analyseren en om ons deze gegevens in geanonimiseerde vorm te verstrekken. Daarvoor hebben we met Facebook Ireland een overeenkomst gesloten over een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de verwerking van gegevens, die hier te vinden is: nl-nl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Facebook Ireland verbindt zich er onder andere toe om de primaire verantwoordelijkheid onder de AVG op zich te nemen voor de verwerking van Insights-gegevens en om te voldoen aan alle verplichtingen onder de AVG met betrekking tot de verwerking van Insights-gegevens. De verwerking dient onze gerechtvaardigde economische belangen bij de optimalisatie en een adequate vormgeving van onze Facebook-fanpagina, artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

  We willen je daarnaast op het volgende wijzen: als je een geregistreerde Facebook-gebruiker bent en je onze Facebook-fanpagina bezoekt of erop klikt, verzamelt Facebook Ireland persoonsgegevens. Als je niet bij Facebook geregistreerd bent en de Facebook-fanpagina bezoekt, kan Facebook Ireland gepseudonimiseerde gebruiksgegevens verzamelen.

  De volgende informatie wordt verzameld door Facebook Ireland:

  • het oproepen van een pagina, bericht of video vanaf een pagina;
  • het abonneren op of uitschrijven voor een pagina;
  • het markeren van een pagina of post met 'Vind ik leuk' of 'Vind ik niet meer leuk'.
  • het aanbevelen van een pagina in een bericht of opmerking;
  • commentaar geven op, delen van of reageren op een bericht op een pagina (met inbegrip van het soort reactie);
  • het verbergen van een pagina verbergen of deze melden als spam;
  • het klikken op een link vanuit een andere pagina op Facebook of vanuit een website buiten Facebook, die naar de pagina leidt;
  • het bewegen van je muis over de naam of profielfoto van een pagina om een voorbeeld van de content te zien;
  • het klikken op de website-, telefoonnummer-, 'plan route'-knop of een andere knop op een pagina;
  • informatie of je bent aangemeld op een computer of mobiel apparaat, terwijl je een pagina bezoekt of interactie met de pagina of de content daarvan hebt.

  Zie voor meer informatie het privacybeleid van Facebook op nl-nl.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data..

  19.2 Instagram

  Onze aanwezigheid op Instagram is te vinden op https://www.instagram.com/snipes/

  Voor gebruikers buiten de VS en Canada wordt Instagram beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ('Facebook Ireland'). Voor gebruikers in de VS en Canada is Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS, de beheerder van Instagram.

  Zie voor meer informatie het privacybeleid van Instagram op help.instagram.com/155833707900388.

  19.3 Youtube

  Onze aanwezigheid op YouTube is te vinden op www.youtube.com/user/snipes abrufbar.

  Voor gebruikers binnen de EER en Zwitserland wordt Google beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en daarbuiten door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

  Weitere Informationen erhältst du in der Datenschutzhinweisen von Google unter policies.google.com/privacy?hl=nl.

  19.4 Spotify

  Onze aanwezigheid op Spotify is te vinden op open.spotify.com/user/snipesshop.

  Spotify wordt beheerd door Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Zweden.

  Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Spotify op www.spotify.com/nl/legal/privacy-policy/.

  19.5 Community-functies

  Wanneer je onze social media-platforms bezoekt (bijvoorbeeld onze Facebook-fanpagina), verwerken wij bepaalde gegevens van jou, bijvoorbeeld als je interactie met onze site of ons account hebt, een bijdrage liket of daar een opmerking bij plaatst, daarop reageert of andere content ter beschikking stelt. De gegevensverwerking die daarbij plaatsvindt, wordt regelmatig uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigde belang om jou de relevante functies op onze social media-platforms's te bieden (artikel 6, lid 1, punt f) AVG), en op grond van jouw toestemming aan de betreffende beheerders van de platforms (onder andere Facebook Ireland, LinkedIn Ireland) (artikel 6, lid 1, punt a) AVG), of op grond van een overeenkomst tussen jou en de beheerders van de betreffende platforms (artikel 6, lid 1, punt b) AVG). Hierbij wijzen wij jou erop dat deze platforms openbaar beschikbaar zijn en dat alle persoonlijke informatie die je instelt of bij aanmelding verstrekt door anderen bekeken kan worden. Wij kunnen niet controleren hoe andere gebruikers deze informatie gebruiken. Wij kunnen in het bijzonder niet voorkomen dat ongewenste berichten van derden naar jou worden verzonden.

  Content die in community-gedeelten is ingesteld, kan voor onbepaalde tijd worden opgeslagen. Als je wilt dat wij de content verwijderen die je hebt ingesteld, stuur ons dan een e-mail naar het adres dat in punt 2 hierboven vermeld staat.

   

  20. Betalingsmethoden

  Wij verwerken jouw betaalgegevens voor de verwerking van betalingen, bijvoorbeeld wanneer je een product koopt via onze webshop. Afhankelijk van de betaalmethode sturen wij jouw betaalgegevens door naar derden (bijvoorbeeld bij betaling met creditcard naar jouw creditcardaanbieder).

  De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b) AVG, indien verwerking noodzakelijk is voor de verwerking van betalingen, evenals artikel 6 lid 1, punt f) AVG, waarbij ons prevalerende gerechtvaardigde belang een correcte verwerking van betalingen is.
  In onze webshop bieden wij de volgende betaalmethoden aan:

  20.1 Creditcards

  Wij accepteren Visa en MasterCard. Als je deze betaalmethode kiest, word je doorgestuurd naar een externe website (Saferpay) van Six Payment Services AG. Daar worden de kaartgegevens verzameld. Saferpay zorgt zo nodig voor de vereiste 2-factor-authenticatie.

  Ga voor meer informatie over de Saferpay naar: www.six-payment-services.com/nl/site/e-commerce/solutions/paymentsolution.html.

  Belangrijke informatie over beveiliging:

  Als je creditcard wordt misbruikt door onbevoegden, heb je de mogelijkheid om bezwaar in te dienen bij jouw creditcardaanbieder.
  Maximale beveiliging: met state-of-the-art SSL-encryptie garanderen wij een optimale bescherming van jouw persoonsgegevens in het afrekengedeelte van onze webshop.
  Daarnaast beveiligen we, bij betaling met een creditcard, door de verplichte vermelding van de verificatiecode (CVC2- of CVV2-nummer) jouw volledige transactie. Goed om te weten: deze nummers worden niet opgeslagen in de magnetische streep van jouw creditcard en staan dus niet in betalingsbewijzen.

  20.2 Paypal

  Als de betaling met PayPal wordt gedaan, worden jouw betaalgegevens doorgestuurd naar PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg (hierna 'PayPal') als onderdeel van de betalingsverwerking. Daarbij word je geïdentificeerd aan de hand van jouw aanmelding bij je PayPal-account. Voor meer informatie over privacywetgeving zie de privacyverklaring van PayPal:
  www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full

  20.3 Klarna

  Om jou de betaalmogelijkheden van Klarna Bank AB (publ) Sweden te kunnen aanbieden, zullen wij persoonsgegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, doorgeven aan Klarna. Aan de hand daarvan kan Klarna beoordelen of je gebruik kunt maken van de betaalmogelijkheden die via Klarna worden aangeboden en de betaalmogelijkheden kunt aanpassen aan jouw behoeften. Algemene informatie over Klarna vind je hier. hier. Jouw persoonsgegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacybepalingen en volgens de bepalingen in de privacyverklaring van Klarna.

  20.4 iDEAL

  We bieden ook betaling per iDEAL (onmiddellijke bankoverschrijving). Tijdens het bestelproces word je automatisch doorgestuurd naar het beveiligde betalingsomgeving van je bank. Onmiddellijk daarna ontvang je een bevestiging van de transactie. Wij ontvangen dan direct het overschrijvingskrediet. Voor meer informatie kun je de website van iDEAL bekijken via: www.ideal.nl

   

  21. Bestelproces

  Tijdens het bestelproces worden van jou de volgende persoonsgegevens verzameld:

  Voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel) evenals de gegevens die door de hierboven beschreven applicaties en door de verwerkers/dienstverleners worden verzameld.

  De bijbehorende verwerking wordt uitgevoerd ten behoeve van de verwerking van jouw aankoop. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt b) AVG. In het geval van een aankoop van producten in onze webshop (het sluiten van het contract) is het noodzakelijk dat je jouw persoonsgegevens verstrekt. Als je de hierboven genoemde gegevens niet verstrekt, kan er geen aankoop in onze webshop worden gedaan. De gegevens worden ter beschikking gesteld aan de verkoop, werknemers die belast zijn met logistiek en gecontracteerde dienstverleners/verwerkers (zie punt 26.3). Jouw gegevens worden in geanonimiseerde en vergrendelde vorm opgeslagen totdat de betreffende koopovereenkomst is afgewikkeld en daarna, zolang er wettelijke bewaartermijnen gelden met betrekking tot de verrichte transacties.  

   

  22. Klantaccount

  Op onze website bieden wij je de mogelijkheid om je te registreren waarbij je persoonsgegevens verstrekt ('Mijn account'). Registratie is nodig zodat wij jouw klantaccount kunnen instellen. Snipes gebruikt jouw persoonsgegevens om je Snipes-account ('Mijn account') te beheren, waaronder voor het verkrijgen van toestemming, het identificeren en bevestigen van de identiteit van de gebruiker van het account, het voorkomen van ongeautoriseerde toegang en gebruik, het beperken van het gebruik door minderjarigen, het verzenden van berichten en meldingen, het nemen van maatregelen tegen misbruik van het account, het volgen van inbreuken op de gebruiksvoorwaarden en het afhandelen van de intrekking van toestemming. We gebruiken jouw persoonsgegevens ook om je een gepersonaliseerde online ervaring te bieden en om je onmiddellijk informatie te verstrekken over jouw aankoop. De verwerking van jouw persoonsgegevens voor jouw account vindt plaats op grond van jouw toestemming wanneer je een klantaccount aanmaakt. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt a) AVG. Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is om het account beschikbaar te stellen. Persoonsgegevens die uitsluitend worden verzameld en gebruikt om een klantaccount ter beschikking te stellen, worden verwijderd zodra het account gesloten is. Je kunt je toestemming intrekken overeenkomstig de bepalingen onder 8.

   

  23. Snipes Clique

  Op onze website en in de Snipes-app bieden wij jou de mogelijkheid om je in te schrijven voor Snipes Clique (programma). Ga voor meer informatie over Snipes Clique www.snipes.nl/c/clique.

  Zodra je de app of website gebruikt om je aan te melden voor het Snipes Clique-programma en dit te gebruiken of deel te nemen aan promotionele activiteiten, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  23.1 Gegevensverwerking bij gebruik van Snipes Clique in de Snipes-app

  23.1.1 Informatie die bij het downloaden van de app wordt verzameld

  Wanneer je de app downloadt, wordt bepaalde vereiste informatie naar de app store gestuurd (bijvoorbeeld Google Play of Apple App Store), waarbij in het bijzonder de gebruikersnaam, het e-mailadres, het klantnummer van jouw account, het tijdstip van de download, de betaalgegevens en het individuele apparaatidentificatienummer kunnen worden verwerkt. De verwerking van deze gegevens wordt uitsluitend uitgevoerd door de betreffende app store en valt buiten onze invloedssfeer.

  23.1.2 Rechten

  Snipes Clique vereist de volgende rechten:

  • Internettoegang: dit is nodig om bestellingen door te geven, foto's/video's te plaatsen, de social feed weer te geven, met andere gebruikers te communiceren en op hun content te reageren en/of daar favourites van te maken en in de app op te slaan.
  • Toegang tot camera en microfoon: dit is nodig om foto's en video's te maken. Het is ook mogelijk om geluiden op te nemen.
  • Toegang tot het geheugen van de mobiele telefoon: dit is nodig om foto's of video's uit het geheugen van je mobiele telefoon in de app te uploaden.

  Daarnaast worden de volgende apparaatrechten aangevraagd:

  • Meldingen: met de machtiging 'Meldingen' kunnen we jou pushmeldingen sturen. Met de betreffende vrijgave geef je ons toestemming jou via pushberichten te informeren. Je kunt jouw toestemming op elk gewenst moment intrekken in jouw apparaatinstellingen.
  • Telefoon: met de machtiging 'Telefoon' kun je bellen met onze klantenservice (0800 - 44 02 22). Bellen via een vaste Duitse lijn is gratis, voor de kosten bij mobiel bellen zie de tarievenlijst van je mobiele provider.
  • Locatie: met de machtiging 'Locatie' kun je eenvoudig locatiespecifieke formuliervelden invoeren doordat je locatie automatisch op basis van je apparaat bepaald wordt en in het betreffende formulierveld wordt ingevuld.

  23.1.3 Informatie die automatisch wordt verzameld bij het gebruik van de app

  Bij het gebruik van de app verzamelen we automatisch bepaalde gegevens die nodig zijn voor het gebruik van de app. Deze omvatten:

  • IDFA of Google Advertising ID;
  • installatie en event-gegevens;
  • geanonimiseerd IP- en MAC-adres;
  • het gebruikte apparaat;
  • versie van de app en jouw besturingssysteem;
  • tijdstip van toegang.

  Deze gegevens worden automatisch naar ons verzonden en opgeslagen (1) om jou de dienst en de bijbehorende functies te bieden, (2) om de functies en kenmerken van de app te verbeteren en (3) om misbruik en storingen te voorkomen en te verhelpen. Deze gegevensverwerking wordt gerechtvaardigd door het feit dat (1) de verwerking voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou als onze klant en ons in overeenstemming met artikel 6 lid 1, punt b) AVG noodzakelijk is voor het gebruik van de app, of (2) wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het waarborgen van de functionaliteit en foutloze werking van de app en om een markt- en interessegerichte service te kunnen aanbieden, hetgeen prevaleert boven jouw rechten en belangen bij de bescherming van jouw persoonsgegevens in de zin van artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

  23.1.4 Registratie in de app

  Om alle functies van de app te gebruiken, moet je je registreren. Hiervoor moet je de volgende verplichte informatie verstrekken:

  • gebruikersnaam
  • weergavenaam
  • e-mailadres
  • wachtwoord

  Deze gegevens zijn nodig om een gebruikersaccount voor jou in te stellen en te beheren, zodat je onze app kunt gebruiken. In dat geval sluit je een (gratis) gebruikersovereenkomst met ons op basis waarvan wij deze gegevens verzamelen (artikel 6, lid 1, punt b) AVG). Daarnaast kun je tijdens het registratieproces aanvullende vrijwillige gegevens verstrekken, bijvoorbeeld door je geboortedatum of woonplaats te vermelden en je mobiele telefoonnummer in te vullen. Deze gegevens zijn vrijwillig en niet noodzakelijk om je te registreren. Houd er echter rekening mee dat deze gegevens volgens jouw instellingen gedeeltelijk zichtbaar kunnen zijn voor andere app-gebruikers. Wij verzamelen deze gegevens om je de bijbehorende functies van onze app te kunnen bieden, artikel 6, lid 1, punt b) AVG.

  Naast de in punt 11 genoemde tools gebruiken we in de app de volgende tracking- en analysetechnologieën:

  1. Google Firebase
  De SNIPES-app gebruikt 'Google Firebase' om pushmeldingen te analyseren en weer te geven. Dit is een product van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google'). De app maakt gebruik van Google Firebase Cloud Messaging (FCM)-service om pushmeldingen te ontvangen. Daarvoor wordt een unieke identificatiecode gegenereerd wanneer je je bij de dienst aanmeldt, waardoor berichten kunnen worden verzonden naar een specifiek apparaat.  
  Ga voor meer informatie over Google Inc. en Google Services naar: www.google.com. Het privacybeleid van Google is te vinden op: www.google.com. Het privacybeleid van Google is te vinden op:  www.google.com/intl/nl/privacypolicy.html#information.  

  2. adjust
  De SNIPES-app maakt gebruik van de analysetool voor appgenbruik 'adjust', een product van adapt GmbH, Saarbrücker Str. 38a, D-10405 Berlijn, Duitsland. Wanneer de klant de SNIPES-app installeert, slaat adjust installatie- en event-gegevens van jouw iOS- of Android-app op. Dit helpt ons te begrijpen hoe onze gebruikers omgaan met onze apps. Dit stelt ons ook in staat om onze mobiele advertentiecampagnes te analyseren en te verbeteren. Voor deze analyse gebruikt adjust de geanonimiseerde IDFA of Google Advertising ID, evenals jouw geanonimiseerde IP- en MAC-adres. De geanonimiseerde gegevens worden eenzijdig geanonimiseerd, dat wil zeggen dat het niet mogelijk is om jou of je mobiele apparaat hierdoor te identificeren. Als je jouw IDFA of Google Advertising ID niet wilt vastleggen, kun je ad-tracking uitschakelen in de instellingen van je apparaat. Op Apple-apparaten kun je de tracking uitschakelen via 'Instellingen'  'Privacy'  'Reclame'  'Beperk reclametracking'. Op Android-apparaten kun je tracking meestal uitschakelen via 'Instellingen'  'Google'  'Adsvertenties'  'Afmelden voor gepersonaliseerde advertenties'.  

  3. Amazon Recognition 
  De SNIPES-app maakt gebruik van de foto- en video-analysetool 'Amazon Recognition', een product van Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, VS('AWS'). Zodra de content door de gebruiker is geüpload, gebruikt de app Amazon Recognition om objecten, personen, teksten, scènes en activiteiten in de app te identificeren. Door gebruik te maken van de dienst die AWS biedt, zorgen we ervoor dat ongepaste en ontoelaatbare content die inbreuk maakt op rechten van derden en die toepasselijke wetten of de Community-regels van de SNIPES-app schenden, niet wordt gepubliceerd.  aws.amazon.com . 

  Tracking in de app uitschakelen

  Als u geen in-app-tracking wilt, selecteer dan in de app onder 'Contact & instellingen'  'Anonieme gebruikersgegevens' in.

  23.1.5 Gebruik van Snipes Clique in de app

  Bij het gebruik van Snipes Clique in de app kun je verschillende gegevens, taken en activiteiten invoeren, beheren en bewerken. Deze gegevens hebben onder meer betrekking op:

  • foto's
  • videos

  De verwerking en het gebruik van gebruiksgegevens worden uitgevoerd om de dienst beschikbaar te stellen. Deze gegevensverwerking wordt gerechtvaardigd door het feit dat de verwerking voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou als betrokkene en ons in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b) AVG vereist is voor het gebruik van de app. We verwijzen hierbij naar punt 24 van deze overeenkomst.

  23.1.6 Gebruik van Amazon Recognition

  Wij maken gebruik van de dienst Amazon Recognition. Amazon Recognition kan volwassen en gewelddadige content van foto's en opgeslagen video's detecteren. We gebruiken de ontvangen metagegevens om ongepaste inhoud te filteren op basis van de voorwaarden die binnen onze onderneming gelden. Naast het labelen van een foto op basis van de aanwezigheid van onveilige content, geeft de API ook een hiërarchische lijst met labels met vertrouwenswaarden. Deze labels geven bepaalde categorieën onveilige inhoud aan, waardoor granulaire filtering en beheer van grote hoeveelheden door gebruikers gegenereerde content (UGC) mogelijk is.
  De verwerking van jouw persoonsgegevens vindt plaats op grond van jouw toestemming. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt a) en artikel 9, lid 2, punt a) AVG.

  23.2 Gegevensverwerking bij gebruik van Snipes Clique op de website

  23.2.1 Aanmelding bij Snipes Clique

  Wanneer je je aanmeldt bij Snipes Clique, gebruiken we jouw inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) om jou toegang te geven tot je account en dit te beheren ('Verplichte gegevens'). Verplichte gegevens bij registratie zijn gemarkeerd met een sterretje en zijn vereist voor het sluiten van de gebruiksovereenkomst. Als je deze gegevens niet verstrekt, kun je geen gebruikersaccount maken. Verplichte gegevens zijn bovendien aanhef, voor- en achternaam, land. Daarnaast kun je bij aanmelding de volgende vrijwillige gegevens verstrekken: mobiel nummer en geboortedatum. We gebruiken de verplichte gegevens om jou bij het inloggen te verifiëren en om eventuele aanvragen voor het opnieuw instellen van je wachtwoord in behandeling te nemen. De gegevens die je invoert bij registratie of aanmelding worden door ons verwerkt en gebruikt (1) om je toestemming voor het beheer van het gebruikersaccount te verifiëren, (2) om de gebruiksvoorwaarden van de app en alle gerelateerde rechten en plichten te handhaven en (3) om contact met je op te nemen om je technische of juridische aanwijzingen, updates, veiligheidsberichten of andere berichten te kunnen sturen met betrekking tot bijvoorbeeld het beheer van de gebruikersaccount. Vrijwillige gegevens gebruiken we om je gepersonaliseerde communicatie te bieden. Deze gegevensverwerking wordt gerechtvaardigd door het feit dat (1) de verwerking voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou als betrokkene en ons in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt b) AVG vereist is, of (2) wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het waarborgen van de functionaliteit en foutloze werking, hetgeen prevaleert boven jouw rechten en belangen bij de bescherming van jouw persoonsgegevens in de zin van artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

  23.2.2 Gepersonaliseerde suggesties

  We gebruiken de gegevens die je ons verstrekt (mobiel nummer, geboortedatum, transactiegegevens, gegevens van het Loyalty-programma) om functies en content te personaliseren en suggesties te doen. Om gepersonaliseerde producten te maken die individueel en voor jou relevant zijn, gebruiken we jouw verbindingen, voorkeuren, interesses en activiteiten. Dit vindt plaats aan de hand van de gegevens die we van jou verzamelen en te weten komen, aan de hand van de wijze waarop je onze producten gebruikt en interactie daarmee hebt, en aan de hand van de personen, plaatsen of dingen waarmee u op en buiten onze producten verbonden bent of waarin je geïnteresseerd bent. We gebruiken de gegevens die die ons ter beschikking staan om onze producten te ontwikkelen, te testen en te verbeteren, onder meer door het uitvoeren van enquêtes, onderzoeken en tests en het verhelpen van fouten of problemen voor nieuwe producten en functies. We gebruiken de gegevens die we van jou hebben, waaronder informatie over jouw interesses, acties en verbindingen, om de advertenties, aanbiedingen en andere gesponsorde content die we jou tonen te selecteren en te personaliseren. De verwerking van jouw persoonsgegevens voor het gebruik van de Snipes Clique vindt plaats op grond van jouw toestemming. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt a) AVG.

  23.2.3 Reclame via e-mail, pushmeldingen en post

  23.2.3.1 Pushmeldingen en e-mailberichten

  We gebruiken jouw mobiele nummer en e-mailadres die we in verband met de verkoop van een product ontvangen hebben om jou in de toekomst informatie te verstrekken over productaanbevelingen voor onze eigen soortgelijke producten. Als je geen persoonlijke productaanbevelingen en informatie over punten en het vervallen van punten wilt ontvangen, kun je te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van jouw e-mailadres en mobiele nummer voor deze doeleinden. Wanneer je contact met ons opneemt, wijzen wij er telkens duidelijk op dat je te allen tijde bezwaar kunt maken tegen het gebruik van jouw e-mailadres en telefoonnummer zonder dat daarvoor andere kosten dan de leveringskosten volgens de basistarieven ontstaan. Je kunt je ook op elk moment afmelden door op de betreffende link in de e-mail te klikken. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG om je direct reclame te sturen en zo een klantrelatie met jou op te bouwen.

  23.2.4 Reclame per post

  Daarnaast gebruiken we jouw voor- en achternaam en jouw postadres voor onze eigen reclamedoeleinden, bijvoorbeeld om productaanbevelingen en informatie over jouw puntensaldo per post te sturen. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigde belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG om je direct reclame te sturen en zo een klantrelatie met jou op te bouwen. De reclame kan in opdracht van ons door een dienstverlener verzonden worden en aan hem geven wij jouw gegevens door. Je kunt je toestemming voor het bewaren en verwerken van jouw gegevens voor genoemde doeleinden op elk moment intrekken door een mededeling aan bovenstaande contactgegevens te sturen.

  23.2.5 Verzending newsletter

  Hierbij wijzen wij op punt 7.1 van deze privacyverklaring.

  23.2.6 Doorgifte van jouw gegevens aan derden.

  We gebruiken de gegevens die ons ter beschikking staan (geboortedatum, mobiel nummer, achternaam, voornaam, alias, transactiegegevens, productinteresse, interacties) (inclusief jouw activiteiten buiten onze producten, zoals de websites die je bezoekt en de advertenties die je ziet) om adverteerders te helpen de effectiviteit en verspreiding van hun advertenties en diensten te meten, en inzicht te krijgen in de soorten personen die hun diensten gebruiken en hoe personen omgaan met hun websites, apps en diensten. We gebruiken de gegevens die ons ter beschikking staan om activiteiten en accounts op buiten onze producten te verifiëren, om schadelijk gedrag te bestrijden, om spam en andere negatieve ervaringen op te sporen en te voorkomen, om de integriteit van onze producten te waarborgen en om bescherming en veiligheid te bevorderen. We gebruiken bijvoorbeeld gegevens die ons ter beschikking staan om verdachte activiteiten of inbreuken op onze gebruiksvoorwaarden of ons beleid te onderzoeken of om te bepalen of iemand hulp nodig heeft. Voor het uitvoeren van winacties geven wij de beschikbare gegevens door aan derden om prijzen te kunnen sturen. De verwerking van jouw persoonsgegevens vindt plaats op grond van jouw toestemming. De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, punt a) AVG. Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het gebruik van Snipes Clique. Je kunt je toestemming intrekken overeenkomstig de bepalingen onder 34.

   

  24. Internetbeveiliging

  24.1 SSL-beveiliging

  Snipes gebruikt jouw browser om standaard beveiligingsmaatregelen toe te passen, zogeheten SSL-codering. De gebruikersgegevens worden ook versleuteld met SSL-codering. De codering vindt daarbij plaats met SSL-certificaten (klasse 2), 256-bits codering met een maximale sleutellengte van 2048 bits. Je kunt de SSL-beveiligde gedeeltes herkennen aan het slotsymbool in je browser. Beveiligde verbindingen zijn meestal herkenbaar aan het adres, dat met met 'https://' begint. Als je dubbelklikt op het slotsymbool, krijg je meer informatie over het beveiligingscertificaat. Jouw persoonsgegevens worden door ons veilig doorgegeven met behulp van deze encryptie. Dit geldt voor jouw bestelling en ook voor het inloggen als klant. Niemand kan weliswaar een absolute beveiliging garanderen. Wij beveiliging onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen echter tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van jouw gegevens door onbevoegden.

  24.2 HUMAN Security

  Wij maken gebruik van de diensten van HUMAN Security, Inc., 181 2nd Ave, Suite #600, San Mateo, California 94401, VS. Dat controleert of de toegang tot onze website door een mens of geautomatiseerd plaatsvindt. Doel is om pogingen tot fraude op te sporen en aanvallen op onze website te voorkomen. Daarvoor sturen we jouw verzoek tot toegang aan het begin van jouw bezoek aan onze website en soms ook tijdens jouw sessie door via een server van de HUMAN Security-dienst. Deze dienst verzamelt de volgende categorieën gegevens:

  • muisbewegingen, klikbestemmingen en snelheid;
  • snelheid van toetsaanslagen;
  • gebruikte browser en andere informatie (zoals browsertype en -versie, schermresolutie, taal, geïnstalleerde plug-ins, tijd en datum);
  • apparaat-ID's;
  • HTTP Request Headers die door je browser worden verzonden wanneer jouw Loyalty Partner-website wordt geopend;
  • IP-adres van jouw eindapparaat;
  • locatie van het eindapparaat op basis van het IP-adres. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f) AVG om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn hierbij de beveiliging/integriteit van onze website te waarborgen.

   

  25. Gegevensbeveiliging

  Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens en moeten met andere woorden vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend herzien in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

   

  26. Geautomatiseerde afzonderlijke besluiten of maatregelen voor profilering

  Wij gebruiken geen geautomatiseerde verwerkingsprocessen om een beslissing of profiling te behalen.

   

  27. Delen van gegevens

  In beginsel worden jouw persoonsgegevens alleen zonder jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming in de volgende gevallen doorgegeven:

  27.1

  Als dit nodig is voor onderzoek naar onrechtmatig gebruik van onze diensten of voor rechtsvervolging, worden persoonsgegevens doorgegeven aan de strafrechtelijke instanties en, indien nodig, aan benadeelde derden. Dit gebeurt echter alleen als er concrete aanwijzingen zijn van wederrechtelijk gebruik of misbruik. Doorgifte kan ook plaatsvinden als dit nodig is voor de uitvoering van contracten of andere overeenkomsten. We zijn bovendien wettelijk verplicht om op verzoek informatie te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Dit zijn strafrechtelijke instanties, autoriteiten die administratieve overtredingen vervolgen waar boetes op staan, en de belastingdienst. Doorgifte van deze gegevens vindt plaats op grond van ons gerechtvaardigde belang bij het bestrijden van misbruik, het vervolgen van strafbare feiten en het onderbouwen, instellen, uitoefenen van rechtsvorderingen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG, of op basis van een wettelijke verplichting uit hoofde van artikel 6 lid 1, punt c) AVG.

  27.2

  Jouw gegevens worden doorgegeven aan de bezorgdienst die met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. De bezorgdeinst gebruikt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de afhandeling van de levering. Voor de verwerking van betalingen verstrekken wij jouw betaalgegevens aan de betreffende bank, PayPal of andere betaaldienstverlener. Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden of gebruikt voor reclamedoeleinden. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b) AVG. Bij volledige uitvoering van de overeenkomst en volledige betaling van de aankoopprijs worden jouw gegevens geblokkeerd voor verder gebruik en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen.

  27.3

  Voor de levering van onze diensten hebben wij gecontracteerde derde ondernemingen en externe dienstverleners ('verwerkers') nodig. Daarbij worden persoonsgegevens aan deze verwerkers doorgegeven zodat zij de diensten kunnen leveren. We selecteren deze verwerkers zorgvuldig en controleren ze regelmatig om ervoor te zorgen dat jouw rechten en vrijheden gewaarborgd blijven. Verwerkers mogen de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die door ons zijn gespecificeerd en zijn ook contractueel verplicht om kouw gegevens uitsluitend te behandelen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke privacywetgeving.

  De doorgifte van gegevens aan verwerkers vindt plaats op grond van artikel 28, lid 1 AVG. Naast de in deze privacyverklaring reeds genoemde verwerkers maken wij tevens gebruik van de volgende categorieën verwerkers:

  • IT-dienstverleners
  • Cloud-dienstverleners
  • software-dienstverleners

  27.4

  In het kader van administratieve processen en de organisatie van onze activiteiten, de financiële boekhouding en de naleving van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld bij het archiveringsproces maken we de gegevens bekend of geven we deze door die we in het kader van onze contractuele diensten ontvangen hebben, bijvoorbeeld aan de financiële administratie, consultants, zoals belastingadviseurs of accountants en andere instanties en betaaldienstverleners. De overdracht van deze gegevens vindt plaats op grond van ons gerechtvaardigde belang bij het waarborgen van onze activiteiten, de uitvoering van onze taken en de levering van onze diensten overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG of op grond van een wettelijke verplichting uit hoofde van artikel 6 lid 1, punt c) AVG.

  27.5

  In het kader van de verdere ontwikkeling van onze activiteiten kan de structuur van Snipes SE veranderen, doordat de rechtsvorm gewijzigd wordt, of dochterondernemingen, delen van de onderneming of segmenten opgericht, gekocht of verkocht worden. Bij dergelijke transacties worden gegevens van onze klanten en in het bijzonder contactpersonen doorgegeven samen met het over te dragen onderdeel van onze onderneming overdragen. De overdracht van persoonsgegevens aan derden in de hierboven beschreven omvang wordt steeds uitgevoerd in overeenstemming met deze privacyverklaring en de relevante privacywetgeving.
  De overdracht van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door het feit dat we een gerechtvaardigd belang hebben bij het zo nodig aanpassen van onze bedrijfsvorm aan de economische en juridische omstandigheden overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

   

  28. SpeedKit

  Deze website maakt gebruik van de service Speed Kit van Baqend GmbH, Stresemannstr. 23, 22769 Hamburg, Duitsland, om de laadtijd van pagina's te verkorten. Hierbij worden via de infrastructuur van Baqend GmbH openbaar toegankelijke gegevens geleverd. Er wordt geen gepersonaliseerde of persoonsgebonden inhoud verzonden of opgeslagen. IP-adressen worden onmiddellijk na verzending geanonimiseerd. Meer informatie vindt je hier: https://www.speedkit.com/privacy/

   

  29. Verstrekking van jouw gegevens

  Je bent niet wettelijk of contractueel verplicht om jouw gegevens te verstrekken. Het verstrekken van jouw gegevens is echter tot op zekere hoogte noodzakelijk om jou de functies op onze website en onze diensten te kunnen bieden. In het bijzonder is het verstrekken van jouw gegevens noodzakelijk, zodat wij jouw aanvragen aan ons kunnen ontvangen en verwerken, overeenkomsten kunnen voorbereiden en uitvoeren en zodat jij de Community-functies kunt gebruiken in verband met onze aanwezigheid op social media. Daarnaast is het verstrekken van jouw gegevens noodzakelijk voor de ontvangst en verwerking van uw sollicitatie.

  Voor zover jouw gegevens verplicht zijn, wordt dit aangeduid door middel van markering bij het betreffende verplichte veld. Verdere gegevens worden op vrijwillige basis verstrekt. In het geval van verplichte gegevens betekent het niet verstrekken van deze gegevens dat we niet de bijbehorende functies en diensten kunnen leveren. We kunnen in het bijzonder jouw aanvragen niet ontvangen en verwerken en/of we kunnen geen overeenkomsten voorbereiden en uitvoeren. Bovendien kun je geen gebruik maken van de Community-functies van onze social media-platforms. Als je ons niet de nodige gegevens verstrekt in verband met jouw sollicitatie, kunnen wij uw sollicitatie niet in behandeling nemen. Wat vrijwillige gegevens betreft, leidt het niet verstrekken van deze gegevens ertoe dat wij niet in staat zijn de bijbehorende functies en diensten te leveren of niet in de gebruikelijke mate.

   

  30. Doorgifte aan derde landen

  We verwerken ook gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'), zogeheten derde landen, of geven gegevens door aan ontvangers in deze derde landen. Daartoe behoren ook de VS. Voor sommige van deze derde landen is er momenteel geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie vastgesteld, dat deze derde landen over het algemeen een adequaat beschermingsniveau hebben. Daarom maken wij gebruik van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen overeenkomstig artikel 46, lid 2, punt c) AVG of beroepen wij ons op jouw toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, punt a) AVG. Met onze dienstverleners die jouw gegevens namens ons verwerken ('verwerkers'), komen wij voor de doorgifte aan derde landen de standaardcontractbepalingen voor de overdracht aan verwerkers in derde landen overeen. Voor de overdracht aan derden in derde landen passen we de standaardcontractbepalingen voor de overdracht aan derden als verantwoordelijken toe. Je kunt een kopie van deze standaardcontractbepalingen opvragen via de onder 2 vermelde contactgegevens.

   

  31. Verandering van doel

  Verwerking van jouw gegevens voor andere doeleinden dan die beschreven worden vindt alleen plaats als dit op grond van een wettelijke bepaling is toegestaan of als je hebt ingestemd met het gewijzigde doel van de gegevensverwerking. In geval van verdere verwerking voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, informeren wij jou vóór verdere verwerking over deze andere doeleinden en verstrekken wij jou alle verdere relevante informatie.

   

  32. Verwijdering van jouw gegevens

  Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, zullen wij jouw gegevens verwijderen of anonimiseren zodra deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze overeenkomstig bovenstaande bepalingen verzameld of gebruikt hebben. Verdere opslag vindt alleen plaats indien dit om wettelijke redenen noodzakelijk is, met name voor de onderbouwing, instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering noodzakelijk is. Bewaring vindt plaats op grond van ons gerechtvaardigde belang, om onze activiteiten correct gedocumenteerd te hebben en onze gerechtvaardigde belangen te behartigen (artikel 6, lid 1, punt f) AVG). Als jouw gegevens relevant zijn voor het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst, vindt opslag plaats voor het voorbereiden en uitvoeren van de betreffende overeenkomst (artikel 6 lid 1, punt b) AVG). Indien wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens te bewaren, zullen wij jouw gegevens ook bewaren gedurende de wettelijk voorgeschreven periode (artikel 6 lid 1, punt c) AVG). De wettelijke bewaarplicht kan met name voortvloeien uit de bewaartermijnen van het Duitse handelswetboek (HGB) of de Duitse belastingwet (AO). De bewaartermijn bedraagt volgens deze voorschriften doorgaans tussen de 6 en 10 jaar vanaf het einde van het jaar waarin de betreffende handeling voltooid is, bijvoorbeeld als we jouw vraag afgehandeld hebben of de overeenkomst beëindigd is.

   

  33. Jouw rechten als betrokken persoon

  Met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens hebt u de rechten die hieronder beschreven worden. Om jouw rechten te doen gelden, kun je per post of e-mail een verzoek indienen bij het hierboven onder 2 vermelde adres.

  33.1 Recht op informatie

  Je hebt het recht om op elk moment op verzoek informatie van ons te ontvangen over de persoonsgegevens die wij van jou verwerken overeenkomstig artikel 15 AVG en § 34 BDSG.

  33.2 Recht op rectificatie van onjuiste gegevens

  Je hebt het recht om in overeenstemming met artikel 16 AVG de onmiddellijke rectificatie te verlangen van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben als deze onjuist zijn.

  33.3 Recht op wissing

  Je hebt het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen onder de voorwaarden zoals beschreven in artikel 17 AVG en § 35 BDSG. Deze voorwaarden voorzien met name in het recht op wissing, als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt, in geval van onrechtmatige verwerking, het bestaan van een bezwaar of het bestaan van een verplichting tot wissing krachtens het Europees recht of het recht van de lidstaat waar wij ons aan moeten houden.

  33.4 Recht op beperking van de verwerking

  Je hebt het recht om te verlangen dat we de verwerking beperken in overeenstemming met artikel 18 AVG. Dit recht bestaat in het bijzonder indien de juistheid van de persoonsgegevens tussen jou en ons wordt betwist voor de periode die de verificatie van de juistheid vereist, en indien je in het geval van een bestaand recht op wissing in plaats van verwijdering beperkte verwerking verlangt. Bovendien bestaat dit recht in het geval dat de gegevens niet langer nodig zijn voor de door ons beoogde doeleinden, maar jij ze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen en als een succesvolle uitoefening van bezwaar tussen jou en ons nog wordt betwist.

  33.5 Recht op doorgifte van persoonsgegevens

  Je hebt het recht om van ons de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen overeenkomstig artikel 20 AVG.

  33.6 Recht van bezwaar

  Je hebt te allen tijde het recht om, om redenen die voortkomen uit jouw specifieke situatie, bezwaar te maken overeenkomstig artikel 21 AVG tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, punt e) of f) AVG plaats vindt. Dan beëindigen wij de verwerking van jouw gegevens, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aanvoeren, die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking bestemd is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Als wij persoonsgegevens van jou verwerken voor direct marketing, onder meer in de vorm van profilering, heb je het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Na jouw bezwaar zullen wij de verwerking staken.

  33.7 Recht van beroep

  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder naar keuze:

  Autoriteit Persoonsgegevens
  PO Box 93374
  2509 AJ DEN HAAG
  Tel.: + 31-70-88 88 500
  E-Mail: internationaal@autoriteitpersoonsgegevens.nl Homepage: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl . 

   

  34. Gegevensverwerking bij de uitoefening van jouw rechten

  Tot slot wijzen wij jou erop dat als je gebruik maakt van jouw rechten uit hoofde van de artikelen 15 tot en met 22 AVG, wij de persoonsgegevens die je in deze context verstrekt hebt, verwerken met het oog op de uitvoering van deze rechten en om het bewijs daarvan te kunnen leveren. Deze verwerking vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1, punt c) AVG en artikel 15 tot en met 22 AVG en § 34, lid 2 BDSG.

   

  35. Bijwerken en wijzigen

  Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen en te actualiseren in overeenstemming met de actuele wettelijke vereisten of een aanpassing van de gegevensverwerking. Lees het privacybeleid voordat je gebruik maakt van ons aanbod om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen of updates.